pædagogisk ledelse

  Viden Om Pædagogisk Ledelse

  Når ledere fokuserer på elevernes læring, får eleverne et større udbytte af undervisningen. Læs om viden og forskning i pædagogisk ledelse, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Forvaltning
  Skoleledelse
  Pædagogisk personale
  It-understøttet inklusion

  Viden Om It-understøttet inklusion

  Digitale teknologier kan understøtte inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer. Læs om viden og forskning om it-understøttet inklusion, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.
  Indholdstype: 
  Andet
  Skole-hjem-samarbejde

  Viden Om Skole-hjem-samarbejde

  Et godt skole-hjem-samarbejde understøtter elevernes læring og udvikling. Læs om viden og forskning om skole-hjem-samarbejde, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.
  Indholdstype: 
  Andet
  Overgange

  Viden Om Overgange

  En god overgang kræver en fokuseret indsats, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Læs om viden og forskning i overgange, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.
  Indholdstype: 
  Andet