MaybeBaby Logo
  © Miljøstyrelsen

  Fertilitet på skoleskemaet

  MaybeBaby er et nyt fagfagligt undervisningsmateriale om fertilitet fra Miljø- og Fødevareministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet. Materialet er let at integrere i relevante fag på gymnasiet og lægger op til dialogisk undervisning.
  Indholdstype: 
  Andet
  Målgruppe: 
  Lærer