Redskab

Video: Morfologi

Denne artikel introducerer et konkret redskab fra lingvistens værktøjskasse: glossing. Glossing er et fantastisk redskab, når man vil forstå, hvordan man kommunikerer noget bestemt på et bestemt sprog, eller vil sammenligne måder at udtrykke “det samme” på. Glossing er en velegnet aktivitet for eleverne i morfologi-undervisningen i AP.

Når man skal undervise i morfologi, løber man fra tid til anden ind i, at stoffet kan fremstå lidt tørt for eleverne. Og det er egentlig ærgerligt, for viden om morfemer er en stor hjælp for eleverne, når de skal lære nye sprog i løbet af gymnasiet. Denne tekst introducerer til et konkret redskab, glossing , som bliver brugt af lingvister, når de skal beskrive sprogs struktur. Det interessante i denne sammenhæng er, at det at glosse er en god aktivitet rent didaktisk set. At glosse er en
hands on aktivitet, der tvinger eleverne til at udpensle strukturen i det sprog, de glosser. Og dét er noget, der opbygger elevernes analysefærdigheder og sproglige bevidsthed. I resten af artiklen vil vi instruere dig i, hvordan du og dine elever kommer i gang med at glosse. Hvis du har brug for en hurtig brush up om morfologi, inden du læser videre om glossing, kan du finde en introduktion i den tilhørende video. Du kan også se konkrete ideer til at bruge bl.a. glossing i morfologiundervisningen herunder.

© Børne- og Undervisningsministeriet
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.