Fra fagkonsulenten

Her finder du kontaktoplysninger til fagkonsulenten og materiale, der understøtter og eksemplificerer vejledingen for faget. Fem undervisningsforløb, artikel om synergi mellem teori og praksis i undervisningen og artikel om undervisningskompetence i billedkunst på det gymnasiale niveau.

Nyhedsbreve

Fotograf: Katrine Catalan

Forløb og aktiviteter

Materialet er udarbejdet som supplement til vejledningen for faget. 

De små praktiske eksperimenter handler om at opdage, få øje på og opleve rum og arkitektur i vores almindelige hverdagsliv. Gennem eksperimenterne introduceres eleverne til arkitektoniske fænomener og faglige grundbegreber til beskrivelse af dem. Der gives eksempler på teori om at opleve arkitektur.   

Form udtrykker indhold, og indhold finder form. Udgangspunktet i de 3 små eksperimenter kan være teori om et formelt aspekt, et kunstværk, et begreb eller ting i billedkunstlokalet. Teori og praksis vekselvirker i de 3 småeksperimenter. Hvert eksperiment tager højst et modul.

Ny Carlsbergfondet har udarbejdet et undervisningsmateriale med afsæt i den kunst, der hænger på gymnasier. Hensigten med undervisningsmaterialet er at gøre det let og inspirerende at bruge værkerne i billedkunst, dansk og sprogfag. 

Formålet med mini-projektet er at skærpe elevernes opmærksomhed på visuelle fænomener i deres umiddelbare nærhed i lokalområdet. Forløbet tilrettelægges med en vekselvirkning mellem teori – analyse – praksis.

Forløbet er vekselvirkning mellem teori, analyse og praksis gennem arbejdet med avantgardebegrebet og æstetikkens politik. Omdrejningspunkt er undersøgelser af kritisk kunst og kunstens rolle i samfundet i de seneste 100 år.

Problemfelt: Eksempel på arbejde med problemstillinger inden for fotografiets æstetik. 

Siden er opdateret 17. juni 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.