Aktivitet

5 små arkitektureksperimenter

De små praktiske eksperimenter, der beskrives i teksten, handler om at opdage, få øje på og opleve rum og arkitektur i vores almindelige hverdagsliv. Gennem eksperimenterne introduceres eleverne til arkitektoniske fænomener og faglige grundbegreber til beskrivelse af dem. 

Leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget. 

 

De små praktiske eksperimentere kan gennemføres i løbet af et modul og handler om at opdage, få øje på og opleve arkitektur i vores almindelige hverdagsliv. Gennem eksperimenterne introduceres eleverne til arkitektoniske fænomener og faglige grundbegreber til beskrivelse af dem. Man kan fint tage udgangspunkt i fænomenologisk teori om at opleve rum og arkitektur. Eller teori om at opleve arkitektur kan bruges til at uddybe og præcisere i forlængelse af de praktiske eksperimenter. Fænomenologiske analysemetoder undersøger, hvordan rum og arkitekturen påvirker mennesket sanseligt og emotionelt - hvordan kroppen påvirkes af rum og form.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.