Nyhed

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Elever, der har brug for ekstra støtte til at gennemføre deres ungdomsuddannelse kan få specialpædagogisk støtte (SPS). 

SPS skal sikre, at elever kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse som fx ADHD eller ordblindhed. Støtten kan fx bestå i it-hjælpemidler eller faglig sparring til at skabe overblik over uddannelsen og struktur på læsning. SPS kan søges, så snart eleven er optaget på en uddannelse. Læs mere på spsu.dk.

© Børne- og Undervisningsministeriet
Produceret af EVA for Børne- og Undervisningsministeriet.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.