Aktivitet

Introduktion til Design og Arkitektur 4 små eksperimenter

Eksempler på introduktionsøvelser til design og design og arkitektur

Teksten giver eksempler på små eksperimenter, der på et basalt plan introducerer eleverne til fagene Design og Design og Arkitektur. Det er praktiske gruppeeksperimenter, som ansporer eleverne til allerede i første modul at forholde sig til definitioner af, hvad design er, og som udfordrer til diskussion med brug af faglige termer. Gennem de praktiske eksperimenter får eleverne også en fornemmelse af processen fra idé til produkt og præsentation. Eksperimenterne er lagt an på, at eleverne fra start får en erfaring med fordele ved at arbejde sammen om idéudvikling, skitsering og præsentation. De små eksperimenter er absolut indledende, og man kan begrænse sig til en af dem eller gennemføre flere over et par moduler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.