Forløb

GDPR og databeskyttelse

EU’s persondataforordning (GDPR) begrænser firmaers rettigheder til data om os, men hvordan forholder vi os selv til deling af vores data?

Forløbet søger at gøre GDPR og databeskyttelse relevant og interessant, samt skabe refleksion om, hvilke oplysninger man deler med andre.  

Eleverne arbejder med kompetenceområdet "Kritisk blik på digitale medier og værktøjer" fra afsnit 6 i Vejledning til de tværgående kompetenceområder på de gymnasiale uddannelser (uvm.dk).

Miniforløbet på 2 moduler à 90 minutter er egnet til engelsk, filosofi, religion og psykologi på alle ungdomsuddannelser.

Forløbet tager udgangspunkt i to artikler fra Forbrugerrådet tænk:

Desuden anvendes ABC-artiklen Leave no dark corner (abc.net.au) som 'appetizer'.

 

Planlægning/overvejelser

Læreren introducerer forløbet i plenum. Herefter arbejder eleverne i grupper. 

Afslutningsvist udarbejder eleverne it-produkter om GDPR, som de fremlægger for hinanden. Den bedste produktion vises for alle skolens elever.

Der kræves ingen særlige forudsætninger. 

Hvis hovedvægten lægges på ABC-artiklen og analyse af denne (fx mht. virkemidler og multimodalitet), er forløbet velegnet til engelskundervisningen. Forløbet kan også bruges som fællesfagligt forløb mellem engelsk og samfundsfag samt evt. til religion og filosofi (etik-dimensionen).

 

Forløbets opbygning

Forløbet er bygget op om 2 moduler.

 

Modul 1

Start med at se/læse Leave no dark corner i fællesskab.

Inddel eleverne i grupper, der diskuterer rimeligheden i social credit-systemet, samt hvad der skal til lovgivningsmæssigt for at forhindre, at et lignende system kan opstå i Danmark.

Lad eleverne installere et program, der tracker tredjepart cookies, fx Disconnect (Chrome) eller Lightbeam (Firefox).

Sæt derefter grupperne til at arbejde med følgende opgaver:

  • Lav en liste over hvilke af de sites, I bruger, der indsamler personlige oplysninger (evt. i forbindelse med, at I blev oprettet som brugere)
  • Gå ind på et shopping-site fx Zalando eller IKEA. I stedet for at acceptere cookies, skal I læse mere om dem og via Lightbeam eller Disconnect undersøge præcis hvilke cookies, der bliver lagt.
  • Hvilke cookies vil I fravælge?
  • Hvilke cookies er problematiske med hensyn til GDPR?

Til slut en fælles opsamling.

 

Modul 2

Grupperne laver oplysningsfilm/sketch/sang om GDPR med det formål at formidle GDPR i relation til cookies klart og pædagogisk til resten af klassen. 

Eleverne stemmer om hvilket produkt, der formidler indholdet bedst. De kan desuden stemme om bedste underholdningsværdi, kreativitet eller andre parametre, I har opstillet. 

Klassens bedste kåres og vises efterfølgende på morgensamling for hele skolen.

 

Evaluering

Forløbet kan udvides med formativ evaluering og peer feedback under udarbejdelsen af produkterne, og der må så afsættes yderligere tid til omarbejdelse, fremvisning og afstemning.

 

Kreditering 

Anne Boie Johannesson, gymnasiekonsulent på CFU KP og lektor på Køge Gymnasium.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.