Forskning og viden

Elevforudsætninger og faglig progression

Formativ feedback giver gymnasielærerne et indblik i deres elevers kompetencer og bidrager til elevernes læring. Det viser en rapport fra Københavns Universitet.

Formål

Forskningsrapporten 'Elevforudsætninger og faglig progression' er en del af projektet 'Socioøkonomiske faktorer og skolernes løfteevne'.  Projektets datagrundlag er indsamlet fra 12 skoler i 2015 og 2016, hvor fagene dansk, engelsk og matematik har dannet udgangspunkt for undersøgelsen.

Rapporten undersøger, hvordan lærerne opnår indsigt i den enkelte elevs forudsætninger for at kunne deltage optimalt i og få størst muligt fagligt udbytte af undervisningen, hvad angår den faglige, sociale og studiekompetencemæssige dimension, og hvordan lærerne bruger denne viden, når det gælder den enkelte elevs udvikling af faglig progression i deres konkrete fag.

 

Hovedpointer

Rapporten giver et indblik i, hvordan elevernes socioøkonomiske baggrund kan give mere viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til skolernes løfteevne. Undersøgelsen kan anvendes som inspiration til skoler, der ønsker at arbejde mere med at forbedre deres løfteevne.

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • Et tæt samarbejde mellem lærere og ledere er afgørende for kvalitet og motivation i pædagogiske udviklingsprojekter. Det viser sig ved, at på skoler, hvor ledelsen i højere grad har inddraget lærerne i processen, har lærerne følt ejerskab og dermed arbejdet under de forventede rammer.   
  • Skoler vælger ofte niveaudifferentiering, når der skal arbejdes med at løfte eleverne fagligt. Dette er, ifølge lærerne, en måde at imødekomme kompleksiteten i planlægning og gennemførelse af undervisningen.
  • Der er positive erfaringer med formativ feedback, da det giver gode resultater for elevernes læring og giver lærerne et indblik i den enkelte elevs kompetencer og udfordringer. 
  • Der er behov for at udvikle kategorier inden for både sociale og studiemæssige færdigheder og ikke blot elevens faglige forudsætninger. 

 

Find rapporten

Find rapporten på gymnasieforskning.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik, for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2016. 

Forskningsgruppens deltagere: Gitte Holten Ingerslev, lektor, IUP/DPU, Aarhus Universitet. Jens Christian Jacobsen, Naturfagenes Evaluerings- og udviklingscenter, Institut for naturfagenes didaktik, Københavns Universitet. Claus Seidelin Jessen, lektor, afdelingsleder, HF & VUC København Syd, ekstern lektor, Institut for naturfagenes didaktik, Københavns Universitet. Helle Mathiasen, forskningsprojektleder, professor, Institut for naturfagenes didaktik, Københavns Universitet.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.