Forskning og viden

En pilotundersøgelse af fire gymnasiers løfteevne

Undersøgelsen viser, at skolerne har motiverede og engagerede lærere, et godt kollegialt fællesskab, og skolerne gør meget ud af at dele materiale med hinanden.

Derudover er der en flad, synlig og respekteret ledelsesstruktur på skolerne. Eleverne skal ikke være i tvivl om de krav, der stilles, og der opstilles rammer omkring arbejdet, som gør eleverne i stand til at løse opgaven. Analysen er foretaget på fire skoler, der alle var kendetegnede ved, at de signifikant løfter eleverne. 

 

Formål

Undersøgelsens formål var at producere nogle foreløbige resultater, der kunne indikere, hvilke faktorer der ser ud til at have betydning for skoler, der ’overpræsterer’.

 

Hovedpointer

  • De skoler der løfter, sørger for at strukturere efter elevernes behov.
  • Eleverne får tydelig besked om de krav, der stilles i forhold til opgaveløsning.
  • Skolerne har en eleven-i-centrum-kultur, hvor der er fokus på eleven både fagligt og socialt.
  • Skolerne har meget velfungerende samarbejde. Derudover er der et godt fællesskab, hvor lærerne trives på deres arbejdsplads.
  • Ledelsesstrukturen er flad, og ledelsen er tilgængelig og synlig.
  • Fagligt er der fokus på praktisk anvendelighed og tæt vejledning fremfor en meget akademisk tilgang.
  • Eleverne er meget positive i deres omtale af lærerne, og de synes, lærerne formår at motivere dem.

Faktaoplysninger

Undersøgelsen er udarbejdet af Institut for Naturfagenes Institut, Københavns Universitet og Hammer & Glahn og udgivet i 2014.

Undersøgelsen baserer sig på en række interviews. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.