Konferencer og møder

Invitation til temadag om unges udsathed – er det tid til at gå i panik?

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til temadage om unges udsathed. Du kan deltage fysisk eller virtuelt.
Tilmeld dig senest mandag d.11. april. Den fysiske temadag afholdes 25.4.; den virtuelle 27.4. 

Formålet med temadagene er at belyse, hvordan gymnasiet som organisation kan imødegå, at en stigende andel af unge rammes af psykisk mistrivsel og risiko for udsathed. En udvikling som nedlukningerne i forbindelse med covid-19 pandemien synes at have forværret yderligere.

På dagen giver oplægsholderne både viden om årsagerne til den øgede udsathed og redskaber til, hvordan man på forskellige niveauer i organisationen kan håndtere udfordringerne for derved at øge den sociale- og faglige trivsel, såvel som at mindske fravær og frafald fra uddannelsen.

 

Målgruppe

Ledelses- og ressourcepersoner, der er centralt placerede i forhold til at arbejde med forskellige grupper af udsatte elever i dagligdagen.

 

Dato og tid

  • Mandag den 25. april kl. 9.30 – 15.30
    Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia
     
  • Onsdag den 27. april kl. 9 .00 – 12.00 på Zoom.

Deadline for tilmelding er mandag den 11. april 2022.

 

Pris

Pris for deltagelse i den fysiske temadag den 25. april er 450 kr.

Pris for deltagelse i den virtuelle temadag den 27. april er 250 kr.

 

Tilmelding

Tilmelding til en af temadagene skal ske via conferencemanager.dk. 

Hvis du har spørgsmål til temadagene, kan du skrive til læringskonsulent Jens Andersen på e-mail: jens.andersen@stukuvm.dk

Siden er opdateret 20. september 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.