Forskning og viden

Forskningskortlægning og vidensspredning

Denne undersøgelse giver et overblik over dansk uddannelsesforskning inden for ungdomsuddannelserne. 

Formål

Undersøgelsen har til formål at skabe viden om:

  • Hvordan den producerede viden spredes
  • Hvordan undervisere og lærere på ungdomsuddannelserne anvender viden via forskellige kanaler
  • Hvordan forskningsbaseret viden skabes, remedieres og deles mellem producenter, brugere og katalysatorer.

 

Hovedpointer

Både traditionelle og nye digitaliserede kilder er favoritter hos underviserne

Underviserne på ungdomsuddannelserne anvender både traditionelle kilder (eksempelvis bøger) og nye digitaliserede kilder (eksempelvis YouTube og Facebook), når de søger og modtager ny didaktisk og pædagogisk viden.

 

Viden skal være direkte anvendelig i undervisningen

Undervisere benytter primært de formater, som de mener, er lettest at omsætte til praksis i deres undervisning. 80 % henter viden fra bøger, mens 56 % bruger konferencer og kurser. Hele 60 % bruger forskningsartikler, men kun 38 % finder dem lette at omsætte i undervisningen.

Underviserne finder forskningsbaseret viden interessant, da det kan give dem sikker viden om valg af metoder. Dog er forskningsbaseret viden sjældent direkte omsættelig i undervisningen, hvorfor denne type viden generelt ikke prioriteres.

 

Undervisere er optaget af at opsøge ny viden

Underviserne er generelt optaget af at søge viden – særligt i forbindelse med ny lovgivning eller andre ændringer af deres uddannelsesområde.

 

Fagdidaktisk viden er populær

Underviserer søger i høj grad fagdidaktisk viden og i mindre grad andre former for didaktisk viden. Viden, der er praksisnær i form af konkrete undervisningsaktiviteter og/eller metodiske tilgange, er i høj kurs, da den type viden er direkte anvendelig i undervisningen.

 

Find rapporten

Find rapporten på vive.dk

Faktaoplysninger

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) står bag undersøgelsen, som er udgivet i 2018.

Resultaterne bygger på en systematisk kortlægning kombineret med et casestudie med 28 ungdomsuddannelsesinstitutioner. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse og interviews med undervisere på skolerne. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.