Forskning og viden

Grundforløb i de gymnasiale uddannelser

Gymnasiereformen har skærpet fokus på, at grundforløbet skal kvalificere elevernes valg af studieretning. I et inspirationshæfte fra EVA kan I få inspiration til det lokale arbejde med grundforløbet.

Inspirationshæftet skal give inspiration til jer som ledere, lærere og eventuelt elevrådsrepræsentanter, der skal arbejde med tilrettelæggelse og udvikling af grundforløbet på de treårige gymnasiale uddannelser.

 

Indhold

Hæftet viser resultater fra ministeriets følgeforskningsprogram til gymnasiereformen og giver eksempler på, hvordan nogle gymnasier arbejder med grundforløbet.

Der præsenteres resultater fra følgeforskningen om elevernes oplevelse af grundforløbet og skolernes arbejde med grundforløbet inden for fire temaer: tilrettelæggelse, præsentation af studieretninger, evalueringssamtalen og lærerens nye rolle

 

Læs yderligere

Inspirationshæftet formidler resultater fra 3. delrapport i følgeforskningsprogram til gymnasiereformen, som blev offentliggjort i november 2018. Find hele rapporten: Gymnasiereformen: følgeforskningsprogram - 3. delrapport.

 

Find inspirationshæftet

Find inspirationshæftet på eva.dk

 

Faktaoplysninger

Inspirationshæftet er udgivet af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) i 2019.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.