Forskning og viden

Gymnasiernes anvendelse af it, digitale data og digitale læringsressourcer

Denne kortlægning skal afdække gymnasiernes anvendelse af digitale læringsressourcer. Undersøgelsen er lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på foranstaltning af Børne- og Undervisningsministeriet.

Undersøgelsens formål er, at danne overblik over gymnasiernes anvendelse af it, digitale data og digitale læringsressourcer. Dette kan bruges som afsæt til at implementere indsatserne i gymnasiereformen, herunder at følge graden af implementering på de enkelte skoler.

 

Hovedpointer

  • It, digitale data og digitale læringsressourcer er et strategisk fokusområde på de fleste gymnasier.
  • Der er stort fokus på kompetenceudvikling – oftest med fokus på et konkret digitalt værktøj eller pædagogisk tiltag med digitalt fokus.
  • Digitale data anvendes af ledelsen til dialog med lærere, men i mindre grad af lærerne til evaluering og feedback.
  • Udveksling af digitale data mellem læremidler og læringsplatforme er ikke særligt udbredt 
  • På næsten alle gymnasier anvendes UNI•Login af både elever og det pædagogiske/administrative personale.
  • Størstedelen af gymnasierne har outsourcet drift af deres pædagogiske og undervisningsrelaterede it-systemer.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

Faktaoplysninger

Notatet er udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i 2016.

Notatet er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt til rektorerne/lederne på 224 institutioner, der udbyder de fire gymnasiale uddannelser (hf, stx, htx og hhx).

Det er en totalundersøgelse med en overordnet svarprocent på 69.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.