Forskning og viden

Hjælp dine elever til mindre frafald

Rapporten giver gode råd til, hvordan I som skole og ledelse arbejder med fastholdelse.

Cirka halvdelen af de i gennemsnit 16%, der dropper ud af en ungdomsuddannelse, kommer aldrig videre med deres uddannelse. Det fortæller denne opsamlingsrapport, som er lavet på 19 forsøg med fastholdelse. 

Mentorordninger, lektiestøtte, gode studievaner og professionel konflikthåndtering: Frafaldsproblematikken er kompleks og kræver en bredspektret vifte af løsninger inden for faglige såvel som personlige problemstillinger.

 

Faglige problemstillinger

De faglige problemstillinger handler især om manglende faglige kompetencer hos eleverne,og gør sig primært gældende ved elever med en gymnasiefremmed baggrund eller for to-sprogede elever. Det kan skolerne med en fokuseret indsats gøre noget ved. På Rødovre gymnasium har de eksempelvis arbejdet aktivt under studiestart med at have fokus på studievaner og klasserumskultur, hvilket har hjulpet på frafaldet. Den fokuserede indsats på det faglige er nødvendig, da unge uden ungdomsuddannelse er i betydelig risiko for marginalisering på arbejdsmarkedet, i samfundet og i livet som helhed. De lever nemlig i langt højere grad på offentlig forsørgelse, hvorimod unge med en ungdomsuddannelse bidrager 800 gange mere til de offentlige finanser fra de er 25 år til de er 31 år. En person uden en ungdomsuddannelse risikerer i langt højere grad et liv helt uden uddannelse – og dermed løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, ringere jobmuligheder, ringere arbejdstider og ringere indtjeningsmuligheder samt perioder på offentlig forsørgelse. I rapporten findes gode eksempler på, hvad I som skole kan gøre for at imødegå de faglige problemstillinger, der føder frafaldet.

 

Personlige problemstillinger

Sammen med faglige problemstillinger udgør personlige problemer en væsentlig del af frafaldet, og de to årsager hænger oftest sammen, eller kan være påvirket af hinanden. Personlige problemstillinger er problemer i familien, psykiske problemer, misbrugsproblemer og ensomhed, samt at den unge ikke har nogle voksne at drøfte sine problemer med.

Dermed spiller lærerne også en væsentlig rolle ved løsning af de personlige problemstillinger, idet de som de første ser, hvis en elev ændrer adfærd eller holder sig tilbage. Hvis lærerne er opmærksomme, er der gode eksempler på, at en uformel snak i grænseområdet mellem det faglige og det personlige eventuelt sammen med en studievejleder, har vist sig, at de havde brug for hjælp. I rapporten er gode råd til hvordan I kan give den hjælp.

Fakta og formål med rapporten

Denne rapport omhandler 19 projektaktiviteter, der blev afprøvet i skoleåret 2008-09 under Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF). Rapporten giver en beskrivelse af - og en erfaringsopsamling af forløbet, samt en grundig kvalitativ evaluering af aktiviteterne.

Rapporten angiver desuden handlingsanvisninger i et fremadrettet perspektiv. Rapporten kan betragtes som en kvalitativ erfaringsopsamling og evaluering, hvor hensigten først og fremmest er at skabe overblik, forståelse og perspektivering i en lidt større sammenhæng af de projekter, der er afprøvet og Videnscenterets arbejde, med henblik på videreførelse og udbygning af disse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.