Forskning og viden

Viden Om - professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber beskriver et professionelt samarbejde, der understøtter lærernes praksisnære kompetenceudvikling, og som kan bidrage til forbedringer og justeringer af undervisningen.

© Børne- og Undervisningsministeriet
I denne video hører du om, hvordan lærerne på Nørre Gymnasium arbejder som professionelle læringsfællesskaber.

Materialer

I dette notat formidler vi forskningsbaseret viden og anden relevant litteratur om professionelle læringsfællesskaber.

Udviklingsredskabet henvender sig til lærere og skoleledelser på de gymnasiale uddannelser, som ønsker at udvikle deres samarbejde som professionelt læringsfællesskab.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.