Forløb

Glaciale landskaber og deres karakteristika

Eleverne skal udarbejde et skema med en oversigt over de forskellige glaciale landskabselementer, de processer som har formet dem og det glaciale miljø, de er blevet dannet i. Skemaet skal eleverne efterfølgende anvende som et værktøj til kort- og landskabsanalysen af de tilhørende kort.

Materialet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

 

Målet med forløbet er at øge elevernes forståelse af glaciale landskabsformer og glaciale miljøer samt hvordan kort kan anvendes til at forstå den geologiske tilblivelseshistorie af et landskab.

 

Lærervejledning

Læs først lærerintroduktionen til opgaven  

 

Forløbet

Undervisningsmaterialet indledes med en tekst om glaciale miljøer og processer samt glaciale landskaber. 

Med udgangspunkt i teksten skal eleverne udarbejde et skema med en oversigt over de forskellige glaciale landskabselementer, de processer som har formet dem og det glaciale miljø, de er blevet dannet i.

Skemaet skal eleverne efterfølgende anvende som et værktøj til kort- og landskabsanalysen af de tilhørende kort

 

 

Kreditering

Udarbejdet af Christian Berner Skipper, Rosborg Gymnasium & HF 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.