Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i idræt - oktober 2021

Læs fagkonsulentens nyhedsbrev om bl.a. fagligt efterslæb, studieretninger, FIP og fagdidaktisk kursus.

Først og fremmest tak til den faglige forening for endnu et meget velorganiseret generalforsamlingskursus. Denne gang i nye og velfungerende rammer på BGI akademiet syd for Horsens. Det er tydeligt, at vi med jer ved roret har en meget stærk og engageret forening, der vil faget. Det skal I vide, at vi er mange, der sætter stor pris på.

Opbakningen og engagementet fra jer som undervisere er heller ikke til at tage fejl af med et meget velbesøgt kursus, hvor stemningen var i top. Både til de forskellige meget spændende kurser, pausesnakkene, festen og generalforsamlingen. For mit eget vedkommende var det også dejligt at mærke den energi og vilje til faget, der skinnede igennem til den gode debat, vi havde onsdag aften. For jer der ikke var der, så kommer nogle af hovedpointerne fra mit oplæg i dette nyhedsbrev, og for jer der var der, så bliver det en genopfriskning til at styrke hukommelsen.  

Fagligt efterslæb

Der er helt sikkert mange af os, der i en eller anden grad har noget fagligt efterslæb efter de forskellige nedlukninger, som vi skal forholde os til i år. Hold der læses efter HF læreplanen, der kun har været i gang i dette skoleår, vil der naturligvis ikke være nogen hindringer for i forhold til en prøve til vintereksamen.
Er det 2.g’ere som først skal til prøve næste år, så vil det forventeligt nok være sådan, at vi får indhentet nok til, at de kan gå til en normal prøve.
Med de nuværende 3.g’ere vil der sikkert være en del at indhente. Der er endnu ikke taget nogen beslutning om, hvad der skal ske med eksamen til sommer, så det bedste råd er at indhente så meget som overhovedet muligt.
Et par muligheder til at lette denne indhentning kan være at se på træningsprojektet. Er det afholdt i 2.g, så frigiver det automatisk tid i 3.g til at indhente et forløb. Afholder man det her i 3.g, så kan det være en god ide at kombinere det med en disciplin. Det kan generelt åbne for andre måder at se træningsprojektet på, og det er også temaet for dette års FIP, der blev udskudt fra sidste år, men mere om det om lidt. Kombinerer man fx sit træningsprojekt med fodbold eller basketball, så har man indhentet et boldspil, som måske er det færdighedsområde, der har været sværest at gennemføre forløb i under nedlukningerne. Det betyder ikke, at man ikke kan afholde træningsprojektet sammen med fx Cross Fit, DanceFit, stepaerobic eller lignende. Hvis man blot holder sig for øje, at det er muligt at teste elevernes fysiske kapacitet, måle en udvikling og lade dem forholde sig teoretisk til det.

Det er altså som udgangspunkt en lidt anden situation i dette skoleår. Sidste år havde eksamen en stærk politisk bevågenhed, hvor nogle prøver blev afholdt, mange ikke blev afholdt og nogle blev afholdt med modifikationer.
I år er det politiske afsæt i højere grad en formodning om, at der er givet penge til det faglige efterslæb, så nu er alt almindeligt. Det er selvfølgelig en diskurs, der kan anfægtes. Prøve- og eksamenskontoret er gjort opmærksom på udfordringerne i vores fag, og der er noget, der arbejdes med. I sidste ende skal vi nok nå i mål med prøverne i faget, og vi kan jo ikke gøre andet end at indhente så meget som muligt.
B-niveau-hold, der skal opløfte to forløb fra c-niveau, kan være særligt udfordret, da de forløb, der normalt opløftes, kan være læst under nødbekendtgørelsen.
Måske er der andre forløb, der kan opløftes, eller måske kan skolerne nå at koordinere et eller to forløb på c-niveau-holdene, som så kan tages med på b-niveauet, eller man kan nå et forløb eller to mere på b-niveau. I sidste ende er udgangspunktet for året, at eleverne nok skal komme igennem deres prøve.

Studieretningerne

Der er stadig stor interesse fra skolernes og jeres side i forhold til at have idræt som studieretningsfag.
I HTX, hvor det blev indført med reformen som en mulighed, er skolerne stadig ved at vænne sig til muligheden, og det er ikke eksploderet med studieretninger på HTX endnu, men der er dog en svagt stigende tendens, og det er jo en udvikling i den rigtige retning, som vi må holde fast i.
Sidste år var der ikke en stigning, men det kan formodentlig skyldes, at idræt ikke er faldet som et natuligt valg under pandemien.
På STX og HHX er det stadig de oprindelige 20 skoler, der fik deres ansøgninger godkendt med idræt b, der må udbyde faget i en studieretning. På disse skoler er det generelt en meget søgt og succesfuld studieretning. Det kan vi som fag kun være glade for, og derudfra må vi arbejde videre med at få det udbredt til flere.
Interessen for flere studieretninger er stor, og der er hvert år mange ansøgninger fra skoler, der ønsker at udbyde studieretninger med idræt. Det er det fag, der har flest ansøgninger, og selvom det kan virke demotiverende at få gentagne afslag, så er det stærkt, at der fortsat søges, for det vidner om et vedvarende ønske og pres fra sektoren, hvor både undervisere, elever og ledelse har et fælles mål.
Med en kommende lovgivning om elevfordeling er det ikke et ønske fra ministeriet at lukke op for flere individuelle studieretninger i øjeblikket, da unikke elevønsker besværliggør fordelingen af elever.
Et mål må derfor være, at alle skoler kan få lov til at udbyde idræt i studieretning, da det så ikke kan ses som et konkurrenceforvridende parameter. I år har ministeriet således kun godkendt en ny studieretning i hele landet, og det er faktisk med idræt b. Det er et særligt forsøg med E-gaming på ZBC Ringsted HTX, som det bliver spændende at følge. På de to skoler (Slagelse og Brøndby) med idræt A som forsøgsfag er der stor interesse i faget, og det virker som en succes.

FIP

FIP blev aflyst sidste år og erstattet af et komprimeret online FIP-light, som mange af jer deltog i. Vi aflyste sidste år, da vi gerne vil kombinere det teoretiske med det praktiske, og der derfor vil blive vist enkelte øvelser på kurset, som man kan deltage i fysisk eller observere. Hvordan det mere præcist kommer til at foregå, vil der komme mere information om senere.
Temaet er som nævnt træningsprojektet, træningsforløbet og skriftlighed i faget. Hvordan kan vi arbejde med træningsprojektet / træningsforløbet i kombination med de tre færdighedsområder, så vi slår to fluer med et smæk.
Desuden er der fokus på afrapporteringen af projektet. Hvordan kan det udvidede tekstbegreb give os flere fleksible muligheder for at lade eleverne aflevere en rapport på forskellige måder.
Lisbeth Møller, som mange af jer kender fra forskellige Ultimate-kurser kommer og giver ideer til Ultimate i træningsprojektet.
Stine Aagaard Vangkilde, en af vores bedste CrossFit-udøvere kommer med muligheder i nye og klassiske idrætter, mens Trine Tvedebrink, som mange af jer kender fra hendes generøse deling af forløb på Facebook-gruppen, vil give inspiration til DanceFit i musik og bevægelse.
Da arbejdsbelastningen, og tiden der gives til rapporten, varierer meget fra skole til skole vil Stinne Vorbjerg Westh diskutere, hvordan det udvidede tekstbegreb kan åbne nye muligheder i vores arbejde.

Så husk at tilmelde jer 

Det er d. 16. marts på Gl. Hellerup Gymnasium og d. 22. marts på Aarhus Katedralskole.

Fagdidaktik

Afsluttende vil jeg blot dele med jer, at jeg netop er vendt hjem efter nogle meget inspirerende dage med vores nye kolleger i pædagogikum. Det er en fornøjelse at mærke det energiniveau, den entusiasme og den lyst til at lære og til at dele af viden, der gennemsyrede alle dagene. Der er ingen tvivl om, at det er undervisere, der vil bidrage positivt til vores fag og på deres skoler og blive ved med at holde udviklingen af vores fag i gang. Tak til jer for nogle gode og lærerige dage.

Og ikke mindst tak til jer alle sammen for den kvalitet I leverer ude på skolerne hver dag. Man kan godt tænke på idrætslærere og få lyst til at citere det gamle slogan: ”Det umulige klarer vi straks. Kun på mirakler har vi leveringstid.”

 

Kreditering

Lasse Beck Meinicke, fagkonsulent. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.