Aktivitet

Unplugged it-undervisning

Her kan du finde idéer til øvelser af 5-15 minutters varighed, der får hovederne væk fra skærmen og sætter de små grå i gang.

Udvalget af aktiviteter er inspireret af tanken om Brain Breaks, hvor eleverne skal væk fra stol og skærm og få et lille afbræk, så de bedre kan koncentrere sig.

De er her tilføjet et it-fagligt pift, så det taktile og rumlige aspekt også hjælper elevernes forståelse på vej.

Øvelsernes primære formål er at skabe en lille pause og genskabe elevernes koncentration.

Det er oplagt at lægge dem ind som fast aktivitet i midten af timen, men efterhånden som øvelserne er velkendte, kan de inddrages spontant, hvis eleverne har brug for et afbræk.

unpublished

Katalog over øvelser

Du finder øvelserne her.


Sæt eleverne til at pseudokode instruktioner til at tegne en tegning eller plan over eget værelse, bygge en Legofigur, guide fra skole til hjem eller gennem labyrint bygget i klasse, hvor den ene halvdel af skal fra ”start” til ”slut” i labyrinten, og den anden den modsatte vej.   

Få dem til at afprøve koden parvist og instruer dem i at tage alt ganske bogstaveligt.

Afslut med en opsamling med fokus på bugs:

 • Hvad består de i?
 • Hvordan opstår de?
 • Kan det relateres til programmering?

Lad eleverne gennemføre en tænkehøjttest på en ældre teknologi og skærp deres forståelse af såvel brugertest som Donald Normans designprincipper.

Inddel eleverne i grupper af tre, hvor en tester, en guider og en noterer:

 • Bed hver bruger (tester) om at vælge en teknologi, de ikke kender. 
 • Bed guide om at huske bruger på at tænke højt og instruere: afspil en sang, afspil næste, skift til andet album…
 • Sæt tredje elev til at notere, når systemet irriterer eller fascinerer brugeren.

Efter testen relatere gruppen noterne til Normans designprincipper: visibility, feedback, affordance, mapping, constraints og consistency.


Udvælg et stykke kode på 5-20 linjer, som eleverne har arbejdet med.

Det kan eksempelvis være en udvidet forgrening,  der giver forskellig evaluering alt efter point eller på b-niveau et logonsystem. 

Print koden på A4-ark i et antal svarende til halvdelen af holdet, klip dem i stykker/blokke og læg dem i hvert sit chartek.

Del dem ud til elever i par og bed dem om at genskabe koden!


Bed eleverne om i grupper udtænke en algoritme, der løser en sorteringsopgave.

Det er oplagt at bruge klassens elever, så de skal sorteres efter højde eller fødselsdato og som variation kan man bruge spillekort, bilkort/top trumps eller tændstikker klippet i forskellig længde 

Grupperne skriver deres algoritme i pseudokode på tavlen.

Afprøv hver algoritme og test om den er forståelig, løser opgaven og hvor effektivt det sker.


Inddel eleverne i grupper og giv hver gruppe en bunke sedler med faglige begreber.

Stil opgaver som: Find termer fra programmering, interaktionsdesign, sikkerhed m.v.


Lav en sjov sætning med et antal bogstaver, der svarer til antallet af elever på holdet.

Krypter den med et antal rotationer i cæsarkryptering. Print den krypterede sætning og bogstaverne i alfabetet på hver sit A4-ark.

Læg det printede alfabet i en stor cirkel på gulvet. Giv første krypterede bogstav til første elev på klasselisten, andet bogstav til anden elev osv. Eleverne går hen til deres bogstav på cirklen og så roterer/går alle et bogstav frem.

Første elev siger det ”nye” bogstav højt, den anden sit nye osv.

De må stoppe, hvis det er tydeligt, at det ikke bliver til et ord og så rotere igen og gentage processen, indtil sætningen er dekrypteret.

Se flere idéer i artiklen "Dekryptering uden computer" her på emu.dk.


Få eleverne op af stolen, og lad dem finde frem til klassens gennemsnitlige højde, skostørrelse, karaktersnit eller andet, uden at de deler deres egne data:

 1. Eleverne stilles op i en cirkel
 2. Læreren hvisker et tal til første elev og beder denne lægge sin skostørrelse til og hviske det samlede tal videre.
 3. Den sidste elev hvisker sit tal til læreren

Læreren siger sit starttal og gennemsnittet udregnes.

Derefter en fælles snak om svagheder og forbedringer.


 

Kreditering

Jacob Stenløkke Bendtsen, Falkonergårdens Gymnasium & HF, i samarbejde med CFU


 

 • CsUnplugged.org: Beskrivelser af øvelser uden computer til Computer Science.

 • Brain Breaks (pdf): Øvelser samlet af lærer Signe Bøtter-Jensen, EMU-redaktør på temaet 'Læring i bevægelse'


I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.