Prøver og eksamen

Her kan du finde bedømmelseskriterier og guides til censorer og elever om eksamen i mediefag. Find desuden regler om eksamen og karaktergivning samt opgavesæt fra tidligere afholdte prøver. 

   

Materialer vedrørende eksamen i mediefag

Tillæg til vejledningen mediefag C. Dokumentet indeholder eksempel på karakterbeskrivelser for hhv. eksamensproduktionen og prøvedelen i gruppens/eksaminandens eksamensproduktion samt prøvedelen i det teoretisk-analytiske stof.

En elevhenvendt guide til, hvordan man griber eksamen an. Guiden er udformet efter den nye læreplan.

Regler, råd og vink til god praksis ved de grønne borde. Guiden henvender sig til censorer og eksaminatorer.

Du kan printe dette ark og medbringe som noteark til eksamen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.