Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - februar 2021

Nyhedsbrev om sommereksamen, møde om musik- og lydproduktion og lidt om den nye funktionsfont.

Det er hårde tider for vores fag i øjeblikket. Vi er i gang med den hidtil længste nedlukning som vi ikke ved hvornår slutter. Og kort før nedlukningen blev musik og andre dråberelaterede fag enten aflyst eller ”teorigjort” i det der i en kort periode hed ”Hovedstadspakken” før restriktionerne blev udrullet til det meste af landet. Undervisning i praktisk musik er altså virkelig vanskelig for tiden.

Så meget mere opløftende er det at se hvor mange gode ideer musiklærerne udveksler med hinanden på bla. fb-konferencen, og i særdeleshed musiklærerforeningens nye initiativ med en portal med undervisningsmidler til virtuel undervisning. Det er en stor hjælp i den daglige virtuelle undervisning at man kan overtage andres ideer og materialer. Kæmpe tak for det!

Møde om musik- og lydproduktion
FIP-kurserne i musik er løbende blevet flyttet fremad i løbet af året i håbet om bedre tider, men er nu endelig lagt ned i fysisk form. Fremfor at forsøge at gennemføre programmerne virtuelt i deres helhed i noget software der ikke rigtig dur til musik, har vi valgt at pille de mest aktuelle delelementer af kurserne ud, og lave et par kortere åbne/gratis virtuelle møder med et snævrere fokus. Det første møde finder sted mandag d. 8. marts kl. 16 til ca.17 og handler om faget musik- og lydproduktion.

Musik- og lydproduktion er et valgfag på C-niveau på HTX, men hvad mange måske ikke ved, kan faget ligeså vel udbydes på STX og HF. Faget har allerede haft et langt, men også lidt stille liv på HTX, og vores håb er at vi kunne få flere STX- og HF-skoler til at udbyde faget i de kommende år. Jeg tænker at der både er mange elever og undervisere der kunne have en interessere i dette – og at vi med dette fag kan skabe et yderligere musiktilbud i gymnasiet. Ydermere tror vi ikke at musik- og lydproduktion på STX og HF vil udgøre en konkurrent til det store musikfag, snarere et supplement hvor de musikelever der i særlig grad interesserer sig for fx produktion kunne have mulighed for at fordybe sig i dette. Samtidig kunne vi måske også tiltrække nogle elever som ikke normalt ville vælge musik.

På mødet vil der blive orienteret om de mere formelle sider af sagen: Hvilke kompetencer skal man officielt have for at undervise i faget, hvilke efteruddannelsesmuligheder er der mm. Derefter vil Lasse Schmidt Nielsen fra Aarhus Statsgymnasium som har stor erfaring med musik- og lydproduktion og har undervist i faget på STX gennem flere år, orientere om indholdet i faget, typiske forløb, og hvad der kræves af resurser for at oprette det mm.

Hvis du er interesseret, skal du tilmelde dig mødet på denne mailadresse (thomasehammer@icloud.com), og du vil dernæst kort før mødet få tilsendt et link.

I starten af april ville vi (indtil i fredags) have afholdt et møde om modalharmonik, opgave D og B2 og den forestående skriftlige eksamen på A-niveau. Det vil vi med den nye situation nok i stedet udsætte til starten af næste skoleår.

Om funktionsfonten
Stor tak til Rune Bech Lauesen der har lavet en ny og forbedret version af funktionsfonten, hvor man fx nu kan skrive Dtrit mm. I forhold til eksamensopgaven er det vigtige at muligheden for at skrive terts i bassen med shift er fjernet – hvorved man undgår en del fejltastninger i forbindelse med words autokorrektur. I stedet taster man fx 3 efter funktionstegnet (hvilket man også kan i den gamle font). For at minimere de tekniske udfordringer ved skriftlig eksamen har vi efter en række tests besluttet at integrere (”embedde”) den nye font i de kommende eksamensopgaver – hvilket med den seneste udvikling kun er rigtig aktuelt og relevant for musikholdene på Færøerne og Grønland.

Dette medfører følgende:

  • Hvis ens elever allerede har installeret den gamle font, betyder det (næsten) ikke noget. Elevernes installerede font ”overruler” den nye font i langt de fleste tilfælde – og i øvrigt er de næsten ens. (Hvis eleven anvender Office 365 på PC, vil shift + funktion dog ikke mere give terts i bassen).
  • Hvis en elev har glemt at få installeret fonten på sin maskine før eksamen, skriver man alligevel i fonten i de hertil indstillede linjer – da fonten ligger nedlejret i worddokumentet. (Dette virker dog ikke på word 16 og 19 til mac, men som det ser ud på alle andre wordversioner på alle platforme).
  • Hvis eleven kommer til at lave sin pdf af worddokumentet på den ”forkerte måde” ved at gemme som pdf og vælge ”bedst til elektronisk distribution” hvorved fonten hidtil ikke har integreret sig, vil fonten alligevel integrere sig (i næsten alle wordversioner).

Denne løsning afhjælper altså nogle svagheder, men løser omvendt ikke alle problemer. Det kan være en fin ide at bede sine elever skifte fonten til den nye version – men vær gerne opmærksom på at det kan kræve en genstart eller to før det virker. På EMU’en vil det om kort tid være den nye og forbedrede font der ligger.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.