Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten. Musik. August 2020

Nyhedsbrev om retningslinjer omkring corona og smitte – herunder fx forslag til behandling af instrumenter.

Nødbekendtgørelsen gælder ikke længere, og vi skal igen køre efter de almindelige bekendtgørelser og skal altså leve op til læreplanerne. Men coronaen er her fortsat, og vi skal stadig undervise og planlægge vores undervisning med henblik på at mindske risikoen for smittefare. Her skal vi følge de retningslinjer, som Undervisningsministeriet udsendte den 19. juni 2020. 

Som helhed bør man tilstræbe kontaktreduktion, men:

Det er Sundhedsstyrelsens samlede vurdering, at man i dagtilbud og skoler (BUVMs område) fra 1. august 2020 kan fravige den generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters afstand mellem elever i samme gruppe. Fravigelsen af afstandskravet gælder ikke generelt. (s. 2)

Der er lagt yderligere plads ind til at man kan fravige fra afstandskravet af hensyn til kvaliteten af undervisningen:

Udgangspunktet bør dog stadig. være, at børn/unge/voksne fortsat har et begrænset antal kontakter og såvidt muligt holder min. 1 meters afstand til andre, med mindre det lokalt vurderes at have for store konsekvenser, fx for omfang og kvalitet af undervisningen. (s. 2)

For bla. musik gælder dog særligt:

Ved sang, råb m.m., hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte anbefales det, at både personale og elever/kursister bør holde 2 meters afstand. (s. 3).

Denne afstandsanbefaling medfører indlysende problemer for musikundervisningen hvor sang, fællessang og korsang ikke bare er en central del af fagets praktiske discipliner, men også en integreret del af den måde vi underviser på – fx i teoriundervisningen.

Man må altså fortsat holde stor afstand ved sang. Og ved store hold måske kun synge i mindre grupper eller et halvt hold ad gangen – afhængig af hvilke lokaleforhold man har.

Retningslinjerne omkring kontaktpunkter lyder således:

Der bør sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer som for eksempel i skoler. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, udstyr, redskaber, vandhaner, toiletter mv. Legetøj der ikke kan rengøres efter anvisning pakkes væk til efter COVID-19 epidemien.

Det er ikke håndterbart at vi pakker vores guitarer, basser, klaverer og mikrofoner væk den næste lange periode, så vi må forsøge at løse problematikken på forskellig vis – og naturligvis prøve at begrænse antallet af brugere, så vi undgår "mange berøringer" i løbet af en dag eller lektion (fx begrænse eller undgå rotationsundervisning).

Dernæst kan vi i forskelligt omfang og i forskellig kombination anvende disse metoder:

  • Instrumenter og mikrofoner sættes i "karantæne" – altså opbevares adskilt 48 timer indtil evt. virus er dødt. Specielt for mikrofoner kan det være en god løsning – i kombination med at elever anvender den samme mikron igennem et arrangement eller et længere projekt. Metoden kræver noget administration og en ikke alt for lille samling. Metoden nævnes fx i Kulturministeriets retningslinjer for musikskoler mm.
  • Grundig håndvask/afspritning før og efter man anvender skolens håndbetjente instrumenter, fx guitar, bas og klaver – herunder fokus på at man ikke rører sig selv i ansigtet mens man anvender instrumenterne. Metoden vil fx også være oplagt i forhold til mixere og andet musikelektronik.
  • Afvaskning/afspritning af instrumenter. Ikke alle instrumenter vil have lige godt af det. Isopropylalkohol kan anvendes på strenge, gribebrædt (afhængig af behandling) og ulimede plastiktangenter, hætterne kan skrues af de fleste mikrofoner (fx den meget anvendte SM58) og bades, sæbevand på klud kan anvendes på flygeltangenter (se et bud på anbefalinger herunder). Metoderne kræver god viden om det enkelte instrument og hvad det kan tåle, og er for en dels vedkommende ret tidskrævende.
  • Opfordre eleverne til at medbringe egne instrumenter i det omfang det er muligt.

 

Om rengøring af instrumenter, se her.

 

Vær opmærksom på at anbefalingerne kan skifte.

 

© fra: https://sheshreds.com/how-to-disinfect-musical-instruments/
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.