Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i de klassiske fag – januar 2023

Nyhedsbrev om SRP og opfordring til at indsamle opgaveformuleringer, ChatGPT - også i forbindelse med SRP - og forløb på emu om bæredygtighed i Oldtidskundskab.

Endelig ser vi frem mod en normal eksamensafvikling efter et par turbulente og udfordrende år. Det bliver dejligt at kunne afslutte skoleåret på almindelig vis og have eleverne til eksamen efter et normalt eksamensudtræk, både mundtlig og skriftlig.

SRP

Forårssemestret er også ensbetydende med SRP. Oldtidskundskab og Latin C og B er stadig forholdsvis nye SRP-fag, der første gang kunne anvendes af studenterne i 2019. Der er altså i modsætning til mange andre fag ikke en lang tradition for og erfaringer med at anvende disse fag på disse niveauer i SRP. Selvom samtlige elever har mulighed for at anvende oldtidskundskab, er faget ikke udbredt som SRP-fag. I de år hvor det har været muligt, har oldtidskundskab kun været anvendt ca. 300 gange per årgang. Det betyder, at oldtidskundskab ligger på niveau med valgfagene filosofi og naturgeografi, selvom oldtidskundskab er et obligatorisk fag.
En af udfordringerne er, at oldtidskundskab skal indgå i SRP sammen med et studieretningsfag på A-niveau, hvilket betyder, at mange kombinationer emnemæssigt vil placere sig et godt stykke fra kernestoffet i oldtidskundskab.
Det står til på samme måde med latin C og B. Selvom omkring 15% af alle studenter har Latin på C-niveau, har der ikke været en tilsvarende stigning i antallet af SRPer med latin.

Der er mange gode og oplagte grunde til disse problematikker, men jeg synes alligevel, der kan være behov for at dele viden og erfaringer på dette område. Derfor vil jeg meget gerne påbegynde et projekt, hvor vi indsamler opgaveformuleringer med latin C eller B og oldtidskundskab. På baggrund af de indsamlede opgaveformuleringer vil der blive udarbejdet inspirationsmateriale, der kan udbrede idéer til emner og vinkler. Jeg vil derfor opfordre jer til at sende alle jeres opgaveformuleringer med oldtidskundskab til Katri Bügel Jørgensen (KJ@cg-gym.dk) og med latin til Ann Bolbjerg (bo@sag.dk), som er tovholdere på projektet.

ChatGPT

I disse uger er der en del snak om ChatGPT, og hvordan vi som undervisere (og uddannelsesinstitutioner) skal forholde os til denne nye problematik. Reglerne for vores gymnasiale prøver tillader ikke brugen af ChatGPT og andre lignende værktøjer, for som det fremgår af det nuværende regelsæt om hjælpemidler, må eleven udelukkende benytte eventuel internetadgang til at tilgå materiale, som er blevet brugt i undervisningen, og som i udgangspunktet ikke kan opbevares lokalt (fx en digital ordbog). Derudover foreskriver bekendtgørelsen på det gymnasiale område, at en prøvebesvarelse skal være selvstændig og elevens egen. Så hvis en chatbot enten bidrager til eller leverer hele elevens besvarelse, er der ikke længere tale om en selvstændig besvarelse.
Dette er i høj grad vigtigt at være opmærksom på i forhold til de kommende SRP-besvarelser. Der er intet i vejen for, at man inddrager en chatbot eller lignende digitale værktøjer i undervisningen med et didaktisk og pædagogisk formål, men det er vigtigt at tydeliggøre over for eleverne, hvornår der er tale om snyd.

Endelig vil jeg gerne reklamere for et forløb på EMUen om bæredygtighed i oldtidskundskab, der er udarbejdet af Kristian  Thomsen Purreskov, Frederiksborg Gymnasium og HF. Forløbet tager udgangspunkt i en moderne problemstilling, nemlig klimakrisen, bæredygtighed og den grønne omstilling, og eleverne arbejder med udforskningen af forholdet mellem mennesker og natur som en forudsætning for individets dannelse. Forløbet kan findes her:

 

De bedste hilsner

Allan Uhre Hansen

Fagkonsulent i græsk, latin, oldtidskundskab og almen sprogforståelse stx

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.