Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi – juni 2024

Her følger en smule nyt om censorevalueringen efter sommerens eksamener, dette år og næste års FIP samt inspirationsmaterialet om metodekrav på C-niveau.

Kære psykologikolleger

Jeg vil ønske jer en masse spændende og givtige eksamensoplevelser med både elever og psykologikolleger. I må, som altid, endelig kontakte mig i tilfælde af tvivlsspørgsmål, der kan opstå i forbindelse med eksamen eller andet.

 

Censorevalueringer efter sommerens eksamener

Jeg har oprettet et spørgeskema, som indsamler jeres anonyme evalueringer af sommerens censoropgaver, og jeg håber, at så mange af jer som muligt vil tage jer tid til at svare på spørgsmålene. Jeg glæder mig meget til at få et brede indblik i, hvad I har oplevet af både positive og inspirerende ting, og hvilke problematikker og udfordringer vi skal have fokus på fremadrettet.

I kan deltage i censorevalueringen her.

 

FIP i skoleåret 2023-2024

Dette skoleårs FIP blev afholdt den 20. marts på Fredericia Gymnasium og den 11. april på Gammel Hellerup Gymnasium. Her havde vi interessante diskussioner om både seksualundervisning gennem psykologifaget, brugen af kunstig intelligens i faget og læreplanens normalitetsbegreb.

Materialerne fra FIP-kurserne kan man finde her.

 

FIP næste skoleår

Temaet for FIP i næste skoleår er faglig trivsel. Et af mine store ønsker for kurset er, at vi kan høre oplæg om og sammen drøfte, hvordan man med en ambitiøs læreplan på specielt psykologi C stadig kan skabe plads til faglig fordybelse – i særdeleshed med fokus på svagere elevgrupper. Derudover vil det også være godt med oplæg om spændende temaforløb, som fænger eleverne.

FIP vest bliver afholdt den 20. marts 2025, og FIP øst bliver afholdt den 10. april 2025.

 

Inspirationsmaterialet om metodekrav på C-niveau

Fra arbejdsgruppen vil vi sige kæmpe tak til de af jer, som har læst og givet feedback i høringsprocessen omkring det nye inspirationsmateriale, som blandt andet udlægger det elementære metodekendskab på psykologi C. Vi er nu så langt i processen, at materialet er ved at blive sat op grafisk, så udgivelsen får et indbydende layout. Vi håber således at kunne udgive materialet enten lige op til sommerferien eller i starten af august - med henblik på, at det kan give inspiration og afklaring til det kommende skoleår.

 

Jeg ser som altid frem til, at se jer på kurser og høre fra jer på skrift eller telefonisk.

Magnus Riisager
E-mail: magnus.riisager.hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.