Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi - maj 2024

Her følger en smule nyt om, hvad der rører sig i vores fag. 

Kære psykologikolleger

Inden længe venter årets sommereksamener, og jeg håber, I får en masse spændende og givtige eksamensoplevelser med både elever og psykologikolleger. Som altid må I endelig kontakte mig i tilfælde af tvivlsspørgsmål ifm. eksamen eller andet.

 

FIP i skoleåret 2023-2024

FIP i dette skoleår blev afholdt d. 20. marts på Fredericia Gymnasium og d. 11. april på Gammel Hellerup Gymnasium. Her havde vi interessante diskussioner om både seksualundervisning gennem psykologifaget, brugen af kunstig intelligens i faget og læreplanens normalitetsbegreb.

Materialerne fra FIP-kurserne kan findes her

 

FIP næste skoleår

Temaet for FIP i næste skoleår er faglig trivsel. Et af mine store ønsker for kurset er, at vi kan høre oplæg om og sammen drøfte, hvordan man med en ambitiøs læreplan på specielt psykologi C stadig kan skabe plads til faglig fordybelse – i særdeleshed med fokus på svagere elevgrupper. Derudover vil det også være godt med oplæg om spændende temaforløb, som fænger eleverne.

FIP vest bliver afholdt d. 20. marts 2025, og FIP øst bliver afholdt d. 10. april 2025.

 

Censorevalueringer efter sommerens eksamener

I slutningen af dette skoleår vil jeg udsende et spørgeskema til jer, som indsamler jeres anonyme evalueringer af sommerens censoropgaver. Jeg glæder mig meget til at få dette brede indblik i, hvad I har oplevet af både positive og inspirerende ting, og hvilke problematikker og udfordringer vi skal have fokus på fremadrettet.

 

Inspirationsmaterialet om metodekrav på C-niveau

Fra arbejdsgruppen vil vi sige kæmpe tak til de af jer, som har læst og givet feedback i høringsprocessen omkring det nye inspirationsmateriale, som bl.a. udlægger det elementære metodekendskab på psykologi C. Vi er nu så langt i processen, at materialet er ved at blive sat op grafisk, så udgivelsen får et indbydende layout. Vi håber således at kunne udgive materialet enten lige op til sommerferien eller i starten af august, så det kan give inspiration og afklaring til det kommende skoleår.

 

Jeg ser som altid frem til at se jer på kurser og høre fra jer på skrift eller telefonisk.

Magnus Riisager

magnus.riisager.hansen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.