Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten. Psykologi. September 2020

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om FIP 2021, udviklingsarbejde og LIF.

Først og fremmest håber jeg, at alle er kommet godt i gang med det nye skoleår.

Dette skoleår bliver ikke helt "som det plejer", og vi skal alle forholde os til ændringer i sidste øjeblik. I BUVM er der nu for anden gang lukket ned for fysiske møder, hvilket naturligvis gør koordinering på tværs af fagene noget sværere. Det samme gør sig gældende på nogle skoler, bl.a. i Aarhus hvor undervisningen startede virtuelt for 1.g. Uanset hvordan skoleåret kommer til at forløbe, skal vi også i psykologi forholde os til det. Det betyder, at nogle klasser og hold måske får et skævt forløb, det skal både eksaminator og censor være opmærksomme på ved prøven. Det kan fx være at undersøgelser i psykologi B ikke er forløbet som planlagt, eller at dele af et planlagt tema ikke er gennemført. Det afgørende til prøven er stadig i hvilket omfang, at eleven er i stand til at honorere de faglige mål.

 

Udviklingsarbejde i Psykologi

I dette skoleår er der afsat midler til udvikling af EMU-materialer i psykologi. Tanken er, at materialerne bliver tilgængelige på EMU for alle, og at de går indgår som en naturlig del af FIP-kurserne. Bedømt ud fra antal henvendelser og afstemninger på bl.a. FIP, så vil der blive igangsat udvikling af følgende:

Psykologi i de større skriftlige opgaver. Hvordan kan psykologi indgå tværfagligt, så faget har sin berettigelse? Der er især udfordringer i nogle fagkombinationer med psykologi

Udvikling af en FAQ i psykologi - inspireret af https://emu.dk/stx/gymnasiale-valgfag/faq-supplerende-vejledningsmateriale

Har man lyst til at bidrage til dele af dette udviklingsarbejde, så må man meget gerne henvende sig til mig.

Andre emner som jeg har noteret er: Synopsis i psykologi B, gode råd til undervisningsbeskrivelser, metoder i psykologi og eksamensopgaver. Det bliver i første omgang punkter, som vi må diskutere på kurser mv. 

 

FIP 2021

I dette skoleår afholdes FIP på nedenstående datoer:

Rosborg Gymnasium, 10. marts

Nørre Gymnasium, 24. marts

Det overordnede tema for FIP-kurserne i alle fag i år er: "Mundtlighed og skriftlighed i fagene". Det vil komme til udtryk i FIP-programmerne som bliver gjort tilgængelige på GL-e's hjemmeside, når de er klar.

Hvis man sidder inde med en god måde at gennemføre den temabaserede undervisning på, så er man meget velkommen til at kontakte mig. Der var sidste år et stærkt ønske om at høre flere bud på, hvordan det kan gøres.

Jeg håber at se så mange som muligt, og at COVID-19 ikke kommer i vejen for afholdelsen.

 

At være lærer i fag (LIF)

LIF (tidligere kaldet fagdidaktisk kursus) afholdes i dette skoleår den 9/11-11/11 på Comwell i Middelfart.

De fagdidaktiske undervisere er: Mette Morell og Merete Jagd Esmarch. Der er 32 tilmeldte kandidater.

 

Konference for de faglige fora 2020

Den årlige konference for de faglige fora* er pga. Covid udskudt fra oktober til april. Ligesom på FIP er temaet for konferencen mundtlighed og skriftlighed i fagene.

Programmet består af et oplæg fra Fredericia Gymnasium (didaktisk udviklingsprojekt) og uddannelsespecifikke oplæg omkring de større skriftlige opgaver. Om eftermiddagen er der møde i det faglige forum. I psykologi er der følgende medlemmer i det faglige forum:

Anne Nielsen, formand for PLF, KVUC

Peter Krøjgaard, professor i psykologi, AU

Flemming Steen Jensen, rektor Horsens Gymnasium og HF

Anders Riber, Horsens HF og VUC

Solveig Kjær, Niels Brock

 

*rådgivende organ for ministeriet/fagkonsulenten ift. fx efteruddannelsesbehov, overgangsproblematikker etc. 

 

Nye vejledninger

Vejledningerne til bl.a. psykologi blev opdateret lige før sommerferien. Der er tale om meget få justeringer. I kan finde de seneste versioner her.

 

Henvisninger og inspiration

Psykologi på EMU

FIP-side med materialer

Psykologilærerforeningens hjemmeside

Med venlig hilsen

Mikkel Brunvold

mikkel.krag.brunvold@stukuvm.dk

Siden er opdateret 16. maj 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.