Artikel

Træn mundtlighed - også med henblik på eksamen

Til mundtlig eksamen skal eleverne tale nogenlunde frit. Men hvordan får man trænet den frie tale og opbygget et anvendeligt ordforråd på en god måde? Vi ser i denne artikel på forskellige arbejdsformer og metoder i den daglige undervisning, der kan understøtte elevernes præstationer.

Eleverne skal ud over den frie tale også kunne analysere, vise kendskab til begreber og genrer, og de skal perspektivere til de emner, de har arbejdet med. Mange elever er utrygge ved at skulle sige noget i plenum og endnu flere har svært ved at tale frit. Kunsten er, at eleverne forbereder sig hjemmefra. I timen lader man eleverne tale to og to, derefter fire og fire og til sidst i klassen. Det er altså et spørgsmål om både opgavetyper og organisering.

 

Præcise krav i læselektie motiverer eleverne

Lad dem fx lave personkarakteristikker ud fra et skema, hvori de kan skrive stikord om personerne, eller lad eleverne formulere korte, beskrivende sætninger om personer og deres relationer. Efter par- og gruppearbejde samt fremlæggelser udvides analysen. Eleverne arbejder videre i 4-mandsgrupperne med analyse af læselektien ud fra udvalgte punkter, som du som lærer har valgt. Eleverne skal herefter bytte gruppe (matrix) og fremlægge svar.

Opgaver som lydfiler af elevernes samtale eller oplæg er en vej til at få hørt alle elever.  Eleverne kan også indtale løsningen på en opgave mundtligt i timen, som læreren kan lytte til derhjemme og give feedback på - enten skriftligt eller i form af lydoptagelse. Giv evt. eleverne det benspænd, at de kun må tale i et minut.

Som hjemmearbejde kan eleverne træne fremlæggelser med webcam. I timen arbejder de to og to, hvor de giver hinanden respons på arbejdet. Derefter forbedrer eleverne fremlæggelserne og afleverer som opgave.

Lær eleverne at perspektivere ved at lave diskussionsgrupper om et emne som afslutning på et forløb. Lad eleverne sidde sammen og forberede sig på indhold og formuleringer. Efter gruppens fremlæggelse giver læreren feedforward, og eleverne får mulighed for at forbedre deres fremlæggelser. Ved næste fremlæggelse skal de andre elever tage noter, som afleveres som opgave. Omfang bestemmes af emnet.

Lav en prøveeksamen og gør eleverne mere trygge ved den rigtige eksamen. Tilrettelæg en progression, hvor læreren først laver rollespil med en god elev foran klassen, og dernæst øver alle elever i grupper à 3, hvor rollerne fordeles (lærer, elev, censor). Første gang kan man bruge samme tekst i begge øvelser, så eleverne koncentrerer sig om de sproglige formuleringer frem for indhold. Ved særligt usikre elever kan man lade elevrollen gå på omgang tre gange med samme tekst. Hver ”eksamen” afsluttes med en række gode råd til eleven. De gode råd noterer læreren på tavlen.

Næste trin er at lade eleverne repetere tekster på denne måde. Når eleverne inddeles i grupper á tre, kan læreren evt. udpege en særlig god elev som censor, men ellers bruges random name picker.

 

Afgrænsede emner

For at vænne eleverne til at tale frit allerede fra 1.g kræver det en god systematik. Lad være med at gøre emnerne for store og brede. I stedet for at have et emne om at være ung, så tag udgangspunkt i en lille del af ungdomslivet. Hvis der er tale om emnet storby, så kan det være om at være ny i en storby eller storbyens underverden. Brug quizlets, giv eleverne gloser for hjemme og lav en Kahoot, men husk at inddrage gloserne aktivt bagefter i timen. Ordene glemmes, hvis de ikke bruges aktivt og flere gange i løbet af forløbet.

Fra ord til sætninger er en øvelse, der giver eleverne sikkerhed til eksamen: De centrale gloser til et tema skriver klassen i fællesskab på et docs, og derefter skal hver elev skrive en indholdsmættet sætning med brug af ordet. I næste time stiller læreren spørgsmål, hvor eleverne kan bruge ord og sætninger som svar.

 

Webbaserede træningsopgaver

Der findes en række onlinetilbud, hvor eleverne kan træne både ordforråd og viden. For eksempel er Quizlets gode til begge dele. Man kan også lade eleverne lave ”breaking news” via Class Tools sitet, hvor eleverne skal forberede en nyhed, som de skal fremlægge for en mindre gruppe. Nyheden kan være knyttet til et emne man arbejder med i timerne eller være et indslag blot for at træne mundtlighed.

Mange gange kan en lille filmoptagelse på mobil - optaget i et take være med til at hjælpe den frie tale på vej. Emnet bestemmes af læreren, og eleverne har et antal minutter til at forberede et lille storyboard. Der skal skrives så få replikker som muligt, og man skal filme det med en mobil, så man ikke risikerer, at eleverne læser op fra en skærm. Filmen kan både bruges som aflevering eller vises for klassen.

Billedbeskrivelser er en god måde at få eleverne til at tale. Herved trænes præpositionerne. Lad eleverne skrive en kort historie ned om billedet, hvor de anvender ordene fra billedøvelsen. Når eleverne har læst en tekst, så find relevante ord, ikke kun til denne tekst men til emnet, som eleverne kan bruge senere og vende tilbage til.

Lad eleverne øve en række gloser hjemmefra og bed dem bruge dem, når de fortæller historier på baggrund af billedterninger eller billeder, de trækker..

Det Nationale center for fremmedsprog kan inspirere til flere aktiviteter med mundtlighed i undervisningen.

 

Kreditering 

Dorthe Rasmussen Kjær, Rysensteen Gymnasium

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.