Artikel

Idræt - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af undervisning.

Denne vejledning giver anvisninger og inspiration til fjernundervisning i idræt i de gymnasiale uddannelser.

 

Praktisk fag

Idræt er først og fremmest et praktisk fag. Det giver både udfordringer og muligheder. Det vil være naturligt at lade eleverne / kursisterne læse op på teorien i faget, men det kan ikke dække den mængde undervisning, der kan blive tale om.

Det vil være muligt at give eleverne / kursisterne fysiske hjemmeopgaver. Nogle ikke udtømmende eksempler kunne være:

  • at udvikle et styrketræningsprogram ud fra hjemmets muligheder
  • at se videoer af danse, lære dem og filme sig selv
  • at løbe en tur med fx Endomondo og dele filen med underviseren
  • at træne enkelte tekniske færdigheder i nogle boldspil (det vil også være muligt at benytte udendørs baner, hvis man ikke gør det i større grupper)
  • at træne færdigheder i enkelte discipliner og aflevere en video af det.
  • at lave dogmeatletik med de forhåndenværende materialer
  • at lave parkour og filme sig selv

I så høj grad som muligt må der opfordres til at bruge videomateriale som undervisningsmiddel og videoafrapportering fra elever / kursister som aflevering og deltagelse i faget.

Det kan ligeledes være en ide at lade en del foregå som peer-feedback, da det kan være svært som lærer at nå at se så mange videoer. I mange programmer kan hastigheden på afspilningen også sættes op, så man kan se videoerne hurtigere, hvis man blot vil danne sig et overblik.

 

Digitale ressourcer 

Der findes en række online og digitale ressourcer/platforme, som underviseren i idræt kan anvende. Nedenstående er blot eksempler og afhænger af længden af den periode, som fjernundervisningen skal tilrettelægges efter. I den forbindelse er der også en række didaktiske overvejelser der ligger forud for valget af ressourcer, så disse bedst muligt kan være understøttende.

Indledningsvist skal det nævnes, at der i idræt findes e- og i-bøger som kan danne ramme om det teoretiske grundlag. De forskellige e- og i-bøger i faget har for de flestes vedkommende også en del øvelses- og videomateriale, som eleverne / kursisterne med fordel kan bruge. Yubio, Gyldendal og Systime har alle forskelligt videomateriale, der kan bruges til fjernundervisning.

Det kan anbefales at finde inspiration i dette specifikke materiale fra gym-idraet.dk, men den faglige forenings side rummer generelt masser af inspirationsmuligheder.

Ligeledes er der fra CFU her på EMU’en lavet et inspirationsskriv til virtuel praktisk undervisning i idræt. Derudover kan det anbefales at følge med i den faglige forenings facebookgruppe, hvor der bliver delt meget inspirationsmateriale.

 

Generelle web-værktøjer kan være

Produktionsværktøjer: Excel, PowerPoint, Word (alle online via office360)

Kommunikationsværktøjer: Intrasystemer (Lectio, Ludus, Fronter etc.), sociale medier, Peer-Grade Netmedierede Q&A værktøjer: Socrative, Kahoot, ProProfs, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms, Microsoft Forms

Samarbejde og delingsværktøjer: OneNote, OneNote Class Notebook, Sway, Google.docs, Dropbox, Office Mix Yderligere resurser om digital dannelse

 

Didaktisk planlægning 

Formen af et fjernundervisningsforløb afhænger af mange didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik før man tænker digitale ressourcer.

Hvilken ressource man vælger afhænger samtidig af den periodelængde, som denne fjern-undervisning tilrettelægges efter, og den interaktion, som man ønsker mellem elev og underviser, eller mellem eleverne.
Dertil kan man overveje afrapporteringen: om præsentationerne og evalueringer alene skal være mellem underviser og den enkelte elev, eller om der kan være et formål i at lave delinger/peer-feedback mellem eleverne. Her kan man bruge GoogleDocs, Peer-Grade OneNote eller et andet af de tidligere nævnte kommunikations-, samarbejds- eller delingsværktøjer.

Undervisningen kan naturligvis være både synkron og asynkron. Begge har dele har fordele og ulemper og noget fungerer bedre i nogle klasser end i andre, men det kan typisk være fint at variere mellem de to former.

I forhold til mange af de digitale ressourcer skal man som underviser på den enkelte skole være opmærksom på skolens it-politik og GDPR-regler.

Særligt for B-niveau

Her er der en højere grad af teori, og eleverne / kursisterne kan undersøge forskellige problemstillinger af både humanistisk, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og sundhedsvidenskabelig karakter fx arbejdskravsanalyser eller undersøgelse af organiseringen af en sportsgren. De kan ligeledes arbejde med eksamenslignende cases.
Dette arbejde kan produceres fx i et Google.docs dokument, hvor eleverne / kursisterne løbende har mulighed for vejledning. Eleverne afleverer produktet, og tilbagemeldinger fra underviseren kan ske med en fokuseret vejledning og præcise anvisninger på, hvordan eleverne, den enkelte elev, kan forbedre anvendelsen af fagets teori og faglige ræsonnementer.

 

Generel inspiration til fjernundervisning

Erfaringer med virtuelt klasserum på Tårnby

Pædagogiske formater i DiDaK-projektet

Virtuel undervisning - organisering, understøttelse og vejledning

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Lasse Beck Meinicke

Direkte tlf.: +45 51 70 93 74

E-mail: Lasse.Beck.Meinicke@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.