Viden og forskning

forskning
Evalueringer og forsøgs-, udviklings- og forskningsprojekter om undervisning og læring under Undervisningsministeriets ressort.

Nyheder

Danmarkskanon

Film og nye faglige materialer skal være med til at skabe debat om danske værdier i undervisningen

12 nye film og dertil knyttede faglige materialer skal skabe debat om danske værdier i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

 • Skole-hjem-samarbejde

  Viden Om skole-hjem-samarbejde

  Et godt skole-hjem-samarbejde understøtter elevernes læring og udvikling. Læs om viden og forskning om skole-hjem-samarbejde, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.

 • Overgange

  Viden Om overgange

  En god overgang kræver en fokuseret indsats, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Læs om viden og forskning i overgange, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.

 • pædagogisk ledelse

  Viden Om pædagogisk ledelse

  Når ledere fokuserer på elevernes læring, får eleverne et større udbytte af undervisningen. Læs om viden og forskning i pædagogisk ledelse, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.

Seneste moduler

Elever

Lokale undervisningsplaner på erhvervsuddannelser fungerer ikke som ønsket

Lokale undervisningsplaner (LUP) er tænkt som et værktøj, der skal hjælpe skolerne. Men undersøgelserne peger mere i retning af, at de giver meget bureaukrati og papirarbejde. Derfor vil ministeriet se nærmere på, om vi kan forenkle kravene og sikre en mere smidig og meningsfuld proces for skolerne.

Subscribe to Seneste moduler

En varieret skoledag

Aktivitet i gymnastiksal

Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i Folkeskolen

Fysisk aktivitet kan fremme børns sundhed, trivsel og faglige præstationer viser forskningskortlægning udført af Vidensråd for Forebyggelse.

Pædagogiske rutiner i dagtilbud

UCCs forskningsprojekt om Pædagogiske rutiner i dagtilbud viser at der er læringrumspotentiale i de daglige rutiner. Læs mere om undersøgelsen af pædagogiske rutiner som læringsrum her