Viden og forskning

forskning
Evalueringer og forsøgs-, udviklings- og forskningsprojekter om undervisning og læring under Undervisningsministeriets ressort.

Nyheder

Nyhed

Nyt læringsmateriale om mobning og trivsel

Læringsmaterialet tilbyder ledelse og fagpersonale i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser viden og metoder til at arbejde med mobning og trivsel. Materialet bygger på den nyeste forskning om mobning og har særligt fokus på at forstå og analysere dynamikkerne i børne- og ungefællesskaberne og i undervisningsmiljøet.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

 • Undervisningsdifferentiering

  Viden Om undervisningsdifferentiering - Grundskole

  Det er en kompleks opgave at forberede og gennemføre god undervisning, som byder på faglige udfordringer for alle elever. 'Viden Om undervisningsdifferentiering' samler og formidler relevant viden og forskning samt giver et lettilgængeligt overblik over forskellige metoder til, hvordan undervisningen kan differentieres. Denne Viden Om består af et vidensnotat, et udviklingsredskab og en plakat.

 • Undervisningsdifferentiering

  Viden Om undervisningsdifferentiering - Gymnasier

  Det er en kompleks opgave at forberede og gennemføre god undervisning, som byder på faglige udfordringer for alle elever. 'Viden Om undervisningsdifferentiering' samler og formidler relevant viden og forskning samt giver et lettilgængeligt overblik over forskellige metoder til, hvordan undervisningen kan differentieres. Denne Viden Om består af et vidensnotat, et udviklingsredskab og en plakat.

 • Undervisningsdifferentiering

  Viden Om undervisningsdifferentiering - Erhvervsuddannelser

  Det er en kompleks opgave at forberede og gennemføre god undervisning, som byder på faglige udfordringer for alle elever. 'Viden Om undervisningsdifferentiering' samler og formidler relevant viden og forskning samt giver et lettilgængeligt overblik over forskellige metoder til, hvordan undervisningen kan differentieres. Denne Viden Om består af et vidensnotat, et udviklingsredskab og en plakat.

Seneste moduler

Gymnasiereform

Uddannelsesvalget for unge med ikke-vestlig baggrund

Flere unge med ikke-vestlig baggrund vil direkte videre på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse sammenlignet med unge med dansk baggrund.

Subscribe to Seneste moduler

Debat om danske værdier

Danmarkskanon

12 nye film og dertil knyttede faglige materialer skal skabe debat om danske værdier i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Find materialerne her

Måling af elevers trivsel

Gruppe af piger

Forsøg med udvidet spørgeskema til måling af elevers trivsel viser, at lærere og pædagoger er lige positive over for den nuværende nationale trivselsmåling og en udvidet spørgeramme.

Læs mere om undersøgelsen