Viden og forskning

forskning
Evalueringer og forsøgs-, udviklings- og forskningsprojekter om undervisning og læring under Undervisningsministeriets ressort.

Nyheder

Undervisningsforløb

Dialogværktøj: Hvad kendetegner kvalitet i fritids- og klubtilbud?

Et nyt dialogværktøj hjælper ledere og medarbejdere i fritids- og klubtilbud til at få et fælles blik på, hvad der er kvalitet, og hvordan man kan arbejde med det i det enkelte tilbud.

Subscribe to Nyheder

Redaktøren anbefaler

 • Undervisningsdifferentiering

  Viden Om undervisningsdifferentiering - Grundskole

  Det er en kompleks opgave at forberede og gennemføre god undervisning, som byder på faglige udfordringer for alle elever. 'Viden Om undervisningsdifferentiering' samler og formidler relevant viden og forskning samt giver et lettilgængeligt overblik over forskellige metoder til, hvordan undervisningen kan differentieres. Denne Viden Om består af et vidensnotat, et udviklingsredskab og en plakat.

 • Undervisningsdifferentiering

  Viden Om undervisningsdifferentiering - Gymnasier

  Det er en kompleks opgave at forberede og gennemføre god undervisning, som byder på faglige udfordringer for alle elever. 'Viden Om undervisningsdifferentiering' samler og formidler relevant viden og forskning samt giver et lettilgængeligt overblik over forskellige metoder til, hvordan undervisningen kan differentieres. Denne Viden Om består af et vidensnotat, et udviklingsredskab og en plakat.

 • Undervisningsdifferentiering

  Viden Om undervisningsdifferentiering - Erhvervsuddannelser

  Det er en kompleks opgave at forberede og gennemføre god undervisning, som byder på faglige udfordringer for alle elever. 'Viden Om undervisningsdifferentiering' samler og formidler relevant viden og forskning samt giver et lettilgængeligt overblik over forskellige metoder til, hvordan undervisningen kan differentieres. Denne Viden Om består af et vidensnotat, et udviklingsredskab og en plakat.

Seneste moduler

"Vi forældre har ansvaret"

Udvalgte resultater fra 'Forældreperspektiver på folkeskolen i 2014-2018'

Rambøll Management Consulting formidler udvalgte resultater om forældres perspektiver på folkeskolen fra 2014-2018. Udgivelsen viser eksempelvis, at godt 90 procent af forældrene vurderer lærerne, undervisningen og læringsmiljøet på deres barns skole positivt.

Subscribe to Seneste moduler

Debat om danske værdier

Danmarkskanon

12 nye film og dertil knyttede faglige materialer skal skabe debat om danske værdier i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Find materialerne her

Måling af elevers trivsel

Gruppe af piger

Forsøg med udvidet spørgeskema til måling af elevers trivsel viser, at lærere og pædagoger er lige positive over for den nuværende nationale trivselsmåling og en udvidet spørgeramme.

Læs mere om undersøgelsen