Om sproglig udvikling

Elevens udvikling af sproglige kompetencer er afgørende for at kunne klare sig godt socialt og fagligt. Derfor er sproglig udvikling et tværgående tema i folkeskolen og indskrevet i alle obligatoriske fag. Her kan du læse mere om det tværgående tema og finde inspiration til arbejdet med at udvikle elevernes sprog i praksis.
Sproglig model

Succes i skolen handler i høj grad om at beherske sproget i fagene, fordi fagligt indhold formidles og udtrykkes i sprog. I fagene skal faglæreren derfor arbejde målrettet med, at eleverne tilegner sig fagenes sprog, ordforråd og tekster, så eleverne bliver dygtige til det faglige indhold og kan kommunikere mundtligt og skriftligt i fagsprog. Faglæreren skal arbejde med alle fire sproglige færdigheder lytte, samtale, læse og skrive. 

 

Det er centralt, at eleverne gennem hele deres skoletid får støtte i alle fag til at tilegne sig det fagspecifikke sprog og den faglige tekstkultur, som kendetegner det enkelte fag. Det er faglæreren i det enkelte fag, som kender til fagets særlige sprog og kan hjælpe eleverne til at udvikle fagsproget. I arbejdet med elevernes sproglige udvikling er der særlig opmærksomhed på fagenes genrer/teksttyper og det faglige ordforråd.

Sproglig udvikling (praksis)

Sproglig udvikling

Sproglig udvikling i fagundervisningen

Inspirationsmaterialet har til formål at inspirere faglærere til, hvordan sproglig udvikling kan tænkes ind i undervisningen.
Malene Slott Nielsen
© Styrelsen for It og Læring

Webinaroptagelse: Styrk hverdagssamtalen

Video og slides fra webinaret er nu klar. Den daglige samtale er essentiel for børns sprogtilegnelse. I webinaret Styrk hverdagssamtalen var der oplæg om – og mulighed for at diskutere - udfordringerne med at skabe plads til hverdagssamtalen. Oplægsholder: Malene Slott Nielsen, ph.d., adjunkt (UCL) og EMU-redaktør.

Faglig læsning og skrivning - (praksis)

Relaterede links

Nationalt Videncenter for Læsnings hjemmeside rummer viden om læsning, skrivning og sprog – til inspiration, innovation og information
Center for Læseforsknings hjemmeside bidrager med viden fra både danske og internationale forskningsundersøgeler inden for sprog, læsning og skrivning