Udvalgte nyheder

Vejledning om den nationale trivselsmåling i folkeskolen

Et af formålene med folkeskolereformen er at øge elevernes trivsel. Nu kan skolerne finde vejledning og information om den første trivselsmåling, der finder sted fra 26. januar og frem til 20. marts 2015.

Subscribe to Udvalgte nyheder

EMU anbefaler

  • Digitale værktøjer i matematik

    Digitale værktøjer skal indgå i matematikundervisningen gennem hele skoleforløbet fra indskolingen til udskolingen. Beskrivelsen her giver en hjælp til, hvordan man formulere en fælles strategi for brugen af forskellige digitale værktøjer i skolens matematikundervisning.

  • Ledelse af forandringer i Børnehuset Nyrup

    ’Nogen gange skal man vælte medarbejderne i deres selvfedme’, fortæller Eva Meyer, der er leder af Børnehuset Nyrup, en kulturdaginstitution med en velintegreret brug af digitale medier, hvor det pædagogiske arbejde er planlagt 2 år frem i tiden.

  • AT-2015 - introduktion til "Kommunikation - muligheder og begrænsninger"

    Her finder du inspiration fra fagene til årets emne i AT: Forslag til sager, problemstillinger og materiale. Fagredaktørerne forbereder sider, som kommer på i den takt, de bliver færdige. Er du i tvivl om kravene til opgaven med innovation, er her link til både AT-håndbog fra Egaa gymnasium plus en side om synopsis med og uden innovation at vise til eleverne.

Temaer