Udvalgte nyheder

Ur

Hvad synes du om EMU?

Når du besøger Danmarks Læringsportal EMU lige nu, dukker en boks med et spørgeskema op på skærmen. Det er EMU-portalens tilfredshedsundersøgelse, der kører indtil den 12. oktober. Vi håber, du vil hjælpe med os med dit input!

Subscribe to Udvalgte nyheder

EMU anbefaler

 • Fire børn med forskellig entnisk baggrund holder hinanden i hånden

  Viden om kulturbegrebet

  Kultur kan forstås på forskellige måder, og forståelsen vil være styrende for, hvordan der arbejdes med kultur og interkulturel kompetence i undervisningen. I engelsk arbejdes med et dynamisk kultursyn også kaldet det komplekse kulturbegreb. Forståelsen er, at kultur udvikler sig og ændres hele tiden.

 • skriv

  Skriv opskriften!

  Gennem skrivning kan eleverne opnå en større forforståelse for instruktionen som fagtekst i faget. ”Skriv opskriften!” er en læringsaktivitet, der tager udgangspunkt i reproduktion af en opskrift.

 • Opgaver

  Faggruppeudvikling I Praksis: Nu med materiale fra første forløb (matematik)

  Til højre herfor ligger materialet fra første FIP-kursus i matematik. Matematik er et stort og vigtigt fag - både for udviklingen af elevernes studiekompetence og for elevernes adgang til en lang række videregående uddannelser. I dag er der dog mange elever, der klarer sig dårligt i matematikken, og det ønsker undervisningsministeriet og matematiklærerforeningen at gøre noget ved. Nu kan du finde de materialer der blev brugt i første FIP-forløb ude til højre på denne side.

Temaer