Udvalgte nyheder

Forside af EVA rapport

God skoleledelse af undervisning og læring

Rapport fra EVA peger på 4 elementer i skoleledelse, hvor ledelsen i samarbejde med skolernes fagprofessionelle kan medvirke til udvikling af undervisningen og elevernes læring.

Subscribe to Udvalgte nyheder

EMU anbefaler

 • Collage med forskellige børneperspektiver

  Børneperspektiver i dagtilbud

  EVA – Danmarks Evalueringsinstitut har netop gennemført et et-årigt forskningsprojekt med fokus på at udvikle metoder til at inddrage børneperspektiver i udviklingen af dagtilbuddets praksis. Der vil nu blive udviklet en app til understøttelse af det pædagogiske arbejde med børneperspektiver i dagtilbud.

 • Sild

  Tegn og mal friskfanget sild

  I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med sild gennem tegning, maleri og collage. For at skabe motivation hos eleverne er det vigtigt, at det ikke bare er et foto af en sild, der tegnes efter, men at det er ægte døde sild, der ligger foran dem. Dette forløb er udviklet af billedkunstlærer Mette Bundgaard.

 • Elever

  Grundfag - eksempler på faglig inspiration til grundfagene

  Her finder du eksempler på god praksis og inspiration til undervisningen i grundfagene på erhvervsuddannelserne. De eksemplariske undervisningsforløb understøtter de aktuelle vejledninger og fagbilag, og er videreformidlet af ministeriets fagkonsulenter.

Temaer