Konferencer og møder

Erfaringsmøder for undervisere på avu og FVU vedr. mundtlige og skriftlige prøver

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil igen i år sætte fokus på de mundtlige og skriftlige prøver og afholder i september 2022 erfaringsmøder for undervisere. Møderne afholdes på Trinity Hotel & Konference Center A/S den 29. og 30. september 2022.

Erfaringsmøder for undervisere på avu og FVU vedr. mundtlige og skriftlige prøver.

Torsdag den 29. september

Torsdag den 29. september afholdes møder i fagene dansk avu, dansk som andetsprog avu, matematik avu, historie avu + samfundsfag avu, FVU-engelsk og FVU-digital.

Fredag den 30. september

Fredag den 30. september afholdes møder i fagene engelsk avu, naturvidenskab avu, FVU-dansk, FVU-matematik og FVUStart.
I programmet kan du se en oversigt over fordelingen af fagene, og om faget er et heldagsmøde eller halvdagsmøde.

Formålet med møderne er at sikre en større ensartethed i bedømmelsen af de mundtlige og skriftlige prøver samt sætte fokus på undervisningen, der fører op til prøverne. Der vil blive en smule forberedelse for den enkelte deltager inden dagen for at optimere udbyttet i workshoppen.

Der udarbejdes et detaljeret fagprogram, som sendes ud til deltagerne torsdag den 22. september 2022.

Tilmelding

Tilmelding foregår via følgende link

Der er bindende tilmelding til møderne, bemærk at sidste tilmelding er 15. august 2022.

Program for dagene:

09.30-10.00Ankomst og kaffe
10.00-12.30 Faglig workshop
12.30-13.30 Frokost
13.30-16.00 Faglig workshop

Siden er opdateret 22. juni 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.