Redaktionelle retningslinjer og om emu

Om emu

Emu.dk har til formål at gøre det lettere for fagprofessionelle og ledere at indarbejde regler, rammer og viden i kerneopgaven: at danne og uddanne børn, unge og voksne kursister.

Emu.dk konkretiserer derfor gennem eksempler, hvordan læreplaner, forsknings- og praksisbaseret viden og politiske aftaler kan omsættes og implementeres i praksis.  

Indholdet på emu.dk udvælges og udvikles efter et princip om, at det skal være eksemplarisk, overskueligt og praksisnært. 

På emu.dk finder du tekster, der er redigeret efter de nedenstående retningslinjer og skrevet med opmærksomhed på publicering på web.

 

Redaktionelle retningslinjer

De redaktionelle retningslinjer beskriver krav til og retningslinjer for, hvordan viden bliver delt på emu. Det være sig inden for formater, materialer og skabeloner såvel som juridiske retningslinjer omkring fx ophavsret for billed- og videomateriale samt tilgængelighedskrav. Materiale til emu følger disse retningslinjer.

Hent de redaktionelle retningslinjer her (pdf)

 

Materialeskabeloner

Alle materialer til emu.dk afleveres med opmærksomhed på skabeloner. Formålet med skabelonerne er at sikre overskuelighed og at alle relevante informationer kommer med. Hent skabelonerne nedenfor (word). 

Skabelon til forskningsartikler (alle uddannelsesområder)

Skabelon til artikler, cases eller redskaber (alle uddannelsesområder)

Skabelon til den faglige anbefaling (alle uddannelsesområder)

Skabelon til aktiviteter eller forløb (Dagtilbud, de gymnasiale uddannelser, AVU og FVU)

Skabelon til aktiviteter eller forløb (Grundskole)

Skabelon til aktiviteter eller forløb (eud)

Skabelon til aktiviteter eller forløb (FGU)

 

Fotografi

Hvor andet ikke er angivet, er fotografi taget af ByCatalan Photography for Børne- og undervisningsministeriet. 

 

Emu og kommunikationsteamet – oversigt over medarbejdere

Gry Bess Møller teamleder - har det overordnede redaktionelle ansvar for emu-sitet

Jens Christensen, formidlingsansvarlig og redaktør for grundskole og dagtilbudsområdet

Julie Rind Rasmussen, kommunikationsansvarlig/rådgiver

Laila Andersen kommunikationsansvarlig/rådgiver

Kajsa Böttcher Messell kommunikationsansvarlig/rådgiver

Mette Bro Saaby kommunikationsansvarlig/rådgiver

Marisa Bjørklund, kommunikationsansvarlig/rådgiver

Mathilde Enghave Friis, kommunikationsansvarlig/rådgiver

Henrik Borck Larsen, data, kvalitetsoptimering, tværgående redaktør, teknisk ansvarlig

Stefan Emkjær, redaktør for gymnasiale uddannelser - hhx, htx, hf, EUD, EUX, avu, FVU og FGU.

Dorthe Andersen, undertekster - videoer

Christian Mailand, videoproduktion 

Klaus Elmer Sandager, videoproduktion 

Studenter:

Caroline Højberg Raaby

Line Bilgrav Andersen

Emma Bach Sørensen 

 

Kontakt emu   

Børne- og Undervisningsministeriet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kontor for Analyse og Kommunikation

Teglholmsgade 1 

2450 København SV 

Tlf.: 33925000

Mail: info@emu.dk

 

EAN og CVR-nr:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

EAN-nr:

5798000562288

CVR-nr:

29634750
 

Styrelsen for It og Læring

EAN-nr:

5798000562271

CVR-nr:

13223459