Arrangementer

Webinarer om det pædagogiske tilsyn

Tilsynsrejseholdet afholder tre webinarer i efteråret. Hvert webinar varer en time, og der er fokus på henholdsvis uvildighed, data og opfølgning.

På webinarene kan du høre oplæg fra gæsteoplægsholdere, få viden om lovgivning og udveksle erfaringer med andre kommuner.

Fredag den 9. december 2022 kl. 10.00 - 11.00

Om ”Opfølgning på tilsyn i forskellige typer af dagtilbud”

Webinaret er for dig, der gerne vil vide mere om opfølgning, skærpet tilsyn, handleplaner og forældrenes muligheder for at afgive bemærkninger. Vi belyser de lovgivningsmæssige rammer om opfølgning og skærpet tilsyn i de forskellige typer af dagtilbud. Herudover drøfter vi praksisnære kommunale tilgange og dilemmaer i opfølgningsarbejdet.

Oplæg ved tilsynsrejseholdet samt Lisbeth Due Pedersen, chefkonsulent i Kommunernes Landsforening.

Du kan tilmelde dig på Conference manager

Tirsdag den 1. november 2022 kl. 13.00 – 14.00

Om ” Data og vurderingsgrundlag i tilsyn i forskellige typer dagtilbud”

Webinaret er for dig, der ønsker viden om, hvordan I kan inddrage data i tilsyn, så data får positiv betydning for vurdering og udvikling af kvaliteten af den pædagogiske praksis i daginstitutioner, dagplejen og private pasningsordninger. Med udgangspunkt i lovgivningen deler vi eksempler på muligheder og dilemmaer i inddragelse af kvalitativ og kvantitativ data i tilsynet samt drøfter jeres tilgange til brug af data.

Oplæg ved tilsynsrejseholdet samt Line Skov Hansen, studielektor på Institut for Læring og Kultur, Aalborg Universitet, og foredragsholder.

Du kan tilmelde dig på Conference manager

Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 13.00 – 14.00

Om ”Organisering af uvildige tilsyn i forskellig typer dagtilbud”

Webinaret er for dig, der har brug for viden om uvildighed i tilsynet. På webinaret belyser vi, hvordan organiseringer af tilsynet i forskellige typer af daginstitutioner, dagplejen og private pasningsordninger, får betydning for at kunne skabe uvildighed i tilsynet. Du får en introduktion til den rammesættende lovgivningen på området, og vi diskuterer, hvordan uvildighed har betydning for udvikling af kvaliteten i forskellig typer dagtilbud.

Oplæg ved tilsynsrejseholdet samt Susanne Hermansen, selvstændig konsulent, forfatter og foredragsholder.

Du kan tilmelde dig på Conference manager  

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.