Inspiration til jeres pædagogiske praksis

Her på siden finder du materialer, der kan være med til at understøtte jer i opgaven med at modtage de ukrainske børn og samarbejde med deres forældre i dagtilbud eller i særtilbud. Materialet kan være relevant, hvad enten du har opgaven på dagtilbuds- eller forvaltningsniveau.

Du kan både finde allerede udgivet materiale, som ikke handler specifikt om modtagelse af flygtningebørn og familier, men som kan være særligt relevant for jeres arbejde i denne tid, og materialer, der er målrettet denne særlige situation.

Den pædagogiske opgave er, også i forhold til disse børn, der ankommer pludseligt og hvis familie er i en usikker situation, at skabe trygge og stimulerende læringsmiljøer, som giver børnene muligheder for at indgå i børnefællesskaber, hvor de kan lege og lære, og hvor deres udvikling og trivsel understøttes i samarbejde med deres familier.

Læs mere på UVM.dk 

 


Du kan kontakte vores Ukraine-hotline om spørgsmål til lovgivning mm. på dagtilbudsområdet på + 45 70 80 67 07
 

Telefonen er åben kl. 9-12 mandag til fredag.


Hvis I har ønsker om sparring og rådgivning til organisering og udvikling af jeres pædagogiske praksis, er I velkomne til at kontakte Praksiskonsulenterne på praksiskonsulenterne@stukuvm.dk

Vi vil også meget gerne høre fra jer, hvis I har gode erfaringer med at oprette og drive de særlige tilbud, som I ønsker at dele med andre kommuner.


Folketinget har den 19. maj 2022 enstemmigt vedtaget lovforslag nr. L 202A, som særligt omhandler nye muligheder for pasnings- og undervisningstilbud til fordrevne børn og unge fra Ukraine. Loven er trådt i kraft den 26. maj 2022, og kan læses på Retsinformation: Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om folkeskolen og forskellige andre love.

Du kan læse mere om særlovgivningen i orienteringsbrevet udsendt af Børne- og Undervisningsministeriet 1. juli 2022.

Find Lovgivning, vejledninger og breve fra ministeriet samlet på UVM.dk