På baggrund af den politiske aftale ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” har Socialstyrelsen udarbejdet dette materiale om børns ferieafholdelse i dagtilbud. Materialet henvender sig til forvaltning, ledelse og pædagogisk personale.

Rapporten Kortlægning af børns ferie er udarbejdet med henblik på at skabe et vidensgrundlag for dialogen mellem dagtilbud og forældre om barnets ferie.

Kortlægningen består af:

  • en breddeafdækning, der skal afdække omfanget af børns ferie
  • et dybdestudie, der skal indsamle erfaringer med og gode eksempler på samarbejde og dialog mellem dagtilbud og forældre om børns ferie
  • en survey blandt forældre, der skal afdække bevæggrunde til mere eller mindre ferie.

Med afsæt i kortlægningen er der udviklet inspirationsmaterialer om samarbejdet mellem dagtilbud og forældre om børns ferie.

Fokus på børns ferie

Det interviewede pædagogiske personale oplever, at langt størstedelen af børnene holder ferie fra dagtilbuddet. Dog er der typisk ét eller en mindre gruppe af børn, som har begrænset ferie. Det er vurderingen hos det interviewede personale, at det af hensyn til denne lille gruppe er vigtigt at have fokus på temaet.

Behovet for dette fokus handler ifølge pædagogisk personale og ledelse ikke kun om omfanget af ferie, men også om vejledning om, hvad der kan være relevant indhold for børn i en ferieperiode.

På tværs af dagtilbuddene i kortlægningen påpeger pædagogisk personale og ledelse, at dialogen om et barns ferie skal tage udgangspunkt i forældres bevæggrunde for ikke at holde ferie med deres barn. Desuden er det vigtigt, at personalet fokuserer på barnets behov og fagligt argumenterer for og giver eksempler på, hvorfor ferie har betydning for barnets trivsel.

Dette udgangspunkt for dialog giver ifølge personalet det bedste indblik i forældrenes bevæggrunde for at holde ferie med deres barn og i, hvilken vejledning den enkelte forælder har behov for.

Bag om materialet

Materialet er udarbejdet af Rambøll for Socialstyrelsen, 2019. Kortlægningen er gennemført i perioden juni-september 2018.