Forskning og viden

Hjemmepædagogiske forløb mod sårbarhed

Her finder du inspiration til arbejdet med hjemmepædagogiske forløb, der er en støtte- og vejledningsindsats i hjemmet. Indsatsen er for familier med børn i alderen 0-3 år, som er i en sårbar situation.

Materialet består af
Materialet indeholder
  • En visuel guide 
  • Et inspirationshæfte 
  • En evalueringsrapport.

Materialerne kan downloades nederst på siden

Materialet formidler resultater af og erfaringer med hjemmepædagogiske forløb for at inspirere kommuner og dagtilbud i deres praksis for forældresamarbejde.

 

Et udviklingsprojekt i praksis

Fire kommuner har gennem en treårig periode været med til at udvikle en model for hjemmepædagogiske forløb. Undervejs har de fået metodisk støtte fra VIVE og faglig processtøtte fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitets praksiskonsulenter.

Materialet baserer sig på resultater og erfaringer fra udviklingsprocessen.

 

Målgruppen for forløbene

Målgruppen for den hjemmepædagogiske indsats har været familier med børn i alderen 0-3 år, som er i en sårbar situation. Det kan fx være familier, hvor forældrene er usikre på deres rolle eller enlige forældre uden netværk.

 

Hvad er erfaringerne?

Erfaringerne fra de fire kommuner viser indikationer på, at når hjemmepædagoger besøger sårbare familier for at støtte og vejlede, kan det have en positiv indflydelse på:

  • børnenes udvikling
  • forældrenes kompetencer
  • kontakten mellem hjem, dagtilbud og andre indsatser

Evalueringen peger også på opmærksomhedspunkter, som skal undersøges, før modellen for hjemmepædagogiske forløb er færdigudviklet.

Målgruppen for materialet

Målgruppen er forvaltninger og dagtilbud, som overvejer at arbejde med hjemmepædagogiske forløb.

 

Om materialet

Materialet er udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

De fire kommuner, der har deltaget i udviklingen af de hjemmepædagogiske forløb er Thisted, Helsingør, Svendborg og Københavns Kommune.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.