Redskab

Redskab til forankringsproces

Dette materiale er et af to grundlæggende redskaber, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan.

I kan anvende redskabet som inspiration til at udvikle og forankre et stærkt pædagogisk læringsmiljø i tråd med den styrkede pædagogiske læreplan.

Forside til Redskab til forankringsproces
© Børne- og Undervisningsministeriet

Redskab til forankringsproces er målrettet ledere i dagtilbud, områdeledere og pædagogiske konsulenter. Det er lederens ansvar at rammesætte arbejdet, herunder at skabe tillidsfulde rammer og dialog om formål, forventninger, ansvar og opfølgning.

Forvaltningens rolle kan fx være at følge tiltag og netværk på tværs af dagtilbud samt at indgå i en konsulentrolle.

 

Materialets formål

Udgangspunktet for jeres arbejde med dette redskab kan fx være et ønske om at udvikle den pædagogiske praksis i tråd med læreplanen. Det kan derfor være en god ide at begynde med det andet grundlæggende redskab, Redskab til selvevaluering, som I kan bruge til at analysere og evaluere jeres pædagogiske praksis med.

I jeres samarbejde om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse er det væsentligt at kunne styrke hinanden professionelt med kollegial feedback og gensidig læring. 

Ved at bruge de fem forankringsprocesser, der præsenteres i materialet, tilegner I jer ny faglig og praksisbaseret viden. I fællesskab reflekterer I over de nye perspektiver i forhold til, hvilken betydning de har for jeres praksis.

 

De fem procesredskaber

Redskabet præsenterer fem forankringsprocesser, som kan give jer en ramme til systematisk og løbende at udvikle jeres pædagogiske praksis og forankre denne udvikling:

  1. Supervisionsforløb
  2. Aktionslæring
  3. Professionelt læringsnetværk
  4. Besøgslæring
  5. Kollegial observation

Bag om redskabet

Redskab til forankringsproces er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2018, i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Materialet er ét ud af flere inspirationsmaterialer, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan – I kan finde de øvrige materialer nederst på siden.

Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af redskabet, kan I bestille det hos Rosendahls Boghandel. Materialet er gratis – dog betaler I selv for pakning og fragt. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.