Arrangementer

Virtuelle møder om trepartsaftale 3. og 4. juni 2021

Invitation til virtuelle møder om Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar samt Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige område.

Aftalerne udmønter samlet set 500 mio. kr. årligt og skal sikre eleverne på erhvervsuddannelser et mere trygt og sammenhængende uddannelsesforløb, sikre flere faglærte, tiltrække flere elever til sundheds- og omsorgsområdet samt mindske frafaldet.

Eud læringskonsulenterne og Kontor for Erhvervsuddannelser og Forberedende Grunduddannelse i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer ledere og medarbejdere på erhvervsskoler, som beskæftiger sig med lærepladsopsøgende arbejde, til  virtuelle informations- og sparringsmøder.

Formålet er at understøtte erhvervsskolerne i arbejdet med at implementere aftalerne og at sikre, at indholdet i trepartsaftalerne er kendt af erhvervsskolerne herunder de fremtidige forventninger til skolernes indsats.

 

Dato

De to møder har identisk indhold

  • Torsdag den 3. juni 2021 kl. 10.00 – 11.30
  • Fredag den 4. juni 2021 kl. 10.00 -11.30                   

Frist for tilmelding og indsendelse af eventuelle spørgsmål er fredag den 28. maj kl. 16.00.

 

Tilmelding

Gå til tilmeldingsformular via dette link

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Louise.Houbak@stukuvm.dk +45 24 67 43 58 eller Lene.Smith@stukuvm.dk +45 33 92 51 69.

 

Læs mere

Ministeriets hjemmeside om trepartsaftalen. Siderne opdateres løbende med ny og aktuel information om implementeringen af aftalen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.