Arrangementer

Webinar om ansøgningspulje: Styrket pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer alle udbydere af erhvervsuddannelser til webinar om ansøgningspulje om styrket pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne.

STUK afholder webinar om ansøgningspulje om styrket pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne fredag d. 1. september 2023 kl. 14:00-14:30.

Formålet med webinaret er at gennemgå puljebeskrivelsen for styrket pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne, herunder gennemgå formålet med puljen, hvad der kan søges tilskud til samt hvordan der ansøges. Deltagere er velkomne til at stille spørgsmål forud for webinaret via tilmeldingslinket eller under webinaret. På webinaret vil STUK forsøge at besvare og drøfte indkomne spørgsmål og kommentarer.

 

Tilmelding

Tilmelding til webinaret via Tilmelding til webinar om ansøgningspulje vedr. styrket pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne.

Tilmeldingsfristen er torsdag d. 31. august 2023.

 

Baggrund

STUK har kort før sommerferien 2023 udmeldt en pulje på ca. 5 mio. kroner med det formål at understøtte skolernes strategiske og praktiske arbejde med pædagogisk ledelse gennem tilskud til projekter, hvor skolerne udvikler koncepter og redskaber til organisering og udførelse af det pædagogiske ledelsesarbejde.

Puljen kan søges af skoler, der udbyder erhvervsuddannelser. Der er frist for ansøgning onsdag d. 27. september 2023 kl. 13:00

Læs mere om puljen her: Pulje til styrket pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.