Fagbilag, vejledning og prøver

Her finder du gældende fagbilag og vejledning for finansiering - eud.

Fagbilaget er en del af grundfagsbekendtgørelsen. Bilaget fastsætter de rammer, skolen skal tilrettelægge undervisningen inden for. Vejledningen uddyber reglerne i bekendtgørelsen og giver samtidig inspiration til undervisning og prøver.

 

Fagbilag

Du kan finde fagets fagbilag under ”Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne."

Find fagbilag på retsinformation.dk

Vejledning 2024

Vejledning til caseeksamen 2020

Vejledning til godskrivning for grundfag 2024

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.