Forskning og viden

Hovedforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen

Fra august 2015 trådte en ny reform af erhvervsuddannelserne i kraft. Denne rapport ser på erhvervsuddannelserne efter reformen og har fokus på hovedforløbet.

Rapporten giver en status på implementeringen og resultater af reformen på udvalgte indsatsområder, der er relevante for hovedforløbet, og som er centrale i den samlede reform. 

Et overordnet indtryk, som denne undersøgelse efterlader, er, at implementeringen af reformen fortsat stadig er undervejs, og at processen fortsat giver udfordringer for elever, lærere og ledelser på erhvervsskolerne. Således viser undersøgelsen, at der stadig arbejdes ihærdigt på de danske erhvervsskoler med at få reformen og dens mange elementer implementeret. 

Det er således karakteristisk, at dele af reformens elementer er implementeret, mens andre dele af reformen kun i ringe grad eller slet ikke er implementeret.

Find rapporten

Find rapporten på vive.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udarbejdet af VIVE i 2018.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.