Forskning og viden

Notat om forskning i erhvervsuddannelserne

Dette notat indeholder en sammenfatning af resultater fra forskningsprojekter inden for erhvervsuddannelsesområdet, som er offentliggjort i perioden januar 2013 til februar 2016.

Med resultater menes viden, som er opnået gennem empiriske studier, der har relevans for erhvervsuddannelsesområdet i en dansk kontekst.

Formål

Formålet med notatet er at samle den viden, der findes om erhvervsuddannelserne på baggrund af forskningsresultater. Denne viden kan danne baggrund for videreudvikling i praksis. Dermed skal notatet ses som led i at etablere en vidensbaseret udvikling af praksis.

 

Hovedpointer

Forskningsresultaterne er sammenfattet under følgende fem temaer:

  • Frafald og fastholdelse
  • Overgange til erhvervsuddannelserne
  • Læring i praktik og kobling til skoleundervisning
  • Læring i skolen og lærer- og lederkompetencer
  • Realkompetencevurdering

Faktaoplysninger

Notatet er udgivet af Børne- og Undervisningsministeriet i 2016.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.