Forskning og viden

Erfaringsopsamling: Pulje til styrkelse af digitale kompetencer

Erfaringsopsamlingen peger på et væsentligt potentiale for erhvervsskolerne i at anvende digitale ressourcer til at styrke differentieringen af undervisningen og koblingen mellem teori og praksis i uddannelserne.

Vedrørende pulje til styrkelse af digitale kompetencer på erhvervsuddannelserne.

Formål

Erfaringsopsamlingen har til formål at indhente erfaringer fra de 31 projekter, som har fået tilskud via puljen til udvikling af digitale kompetencer. Opsamlingen giver viden om projekternes virkning i henhold til puljens formål om at styrke erhvervsskolelærere og -lederes digitale kompetencer i og uden for undervisningen samt de mål, skolerne havde formuleret for projekterne. Som bilag til erfaringsopsamlingen er en oversigt med beskrivelse af hver af de 31 projekter.

Da skolerne ved erfaringsopsamlingens gennemførelse var i den tidlige afprøvnings- og implementeringsfase af deres respektive projekter, præsenterer erfaringsopsamlingen skolernes foreløbige erfaringer, vurderinger og oplevede udbytte.
 

Hovedpointer

  • Der er et væsentligt potentiale for skolerne i at anvende digitale ressourcer til at styrke både differentieringen af undervisningen og til at sikre koblingen mellem teori og praksis i uddannelserne.
  • Skolerne arbejder relativt bredt med digitalisering og kombinerer ofte digitale platforme og læremidler på en måde, så de digitale løsninger spiller sammen og supplerer hinanden.
  • Der er udviklet og afprøvet forskellige redskaber og værktøjer til styrkelse af digitale kompetencer, herunder strukturerede undervisningsforløb med tydelige mål og didaktiske retningslinjer og digitale læremidler som fx AR/VR, videoer, quizzer og evalueringsredskaber mv.
  • Skolerne har gode erfaringer med de udviklede redskaber og værktøjer, da de bl.a. understøtter lærerens praksis, skaber overblik og tydelige mål for eleverne, giver mulighed for undervisningsdifferentiering samt en mere virkelighedsnær undervisning, der synes at motivere eleverne og understøtte en stærkere sammenhæng mellem teori og praksis i skole- og oplæringsperioder.
  • Skolerne har afprøvet forskellige tilgange til kompetenceudvikling af især lærerne. Der er klare indikationer på, at projekterne særligt har styrket de digitale kompetencer blandt lærerne, mens projekterne kun i mindre grad har bidraget til styrkelse af ledernes digitale kompetencer.

 

Kreditering

Rapporten udarbejdet af Rambøll for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og udgivet i 2020.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.