Forskning og viden

It som pædagogisk værktøj

Denne rapport er en tværgående vidensopsamling af forsøgs- og udviklingsprogrammet (FoU-programmet) ’It som pædagogisk værktøj’.

Børne- og Undervisningsministeriet har igangsat FoU-programmet med udgangspunkt i Strategi for den digitale erhvervsuddannelse, som fokuserer på, hvordan erhvervsskolerne kan inddrage it-værktøjer i undervisningen.

Formål

De deltagende erhvervsskoler har afprøvet forskellige måder at arbejde med it som pædagogisk værktøj. Formålet var at forbedre deres undervisningspraksis og skabe anvendelig viden om, hvordan it mest hensigtsmæssigt kan inddrages i undervisningen.

 

Hovedpointer

  • Skolernes forsøg viser, at it kan fungere som et pædagogisk værktøj, når det suppleres af lærerens indblanding i elevernes opgaveløsning og refleksion.
  • Skolerne skal arbejde for at it ikke erstatter, men derimod supplerer lærerens tilstedeværelse og kontakt.
  • Nogle elever påpeger problemer med arbejdet på læringsplatformen i undervisningen, fordi læreren ikke er til stede, mens de arbejder. Eleverne forklarer, at læreren skal være til stede og stille spørgsmål til deres læring.
  • Lærerne understreger, at den vejledende rolle som lærerne indtager i arbejdet med en læringsplatform, er afgørende for om eleverne får lavet deres arbejde og får reflekteret over deres proces.
  • Læreren og skolen skal forholde sig til lærernes kompetencer i forhold til de tekniske såvel som de pædagogiske elementer, som arbejdet med it-værktøjer indebærer.
  • Hvis udvikling af lærernes it-kompetencer skal virke, er der brug for en organisatorisk forankring og ledelsesmæssig opbakning til de initiativer, der sættes i gang på skolerne.
  • Det er vigtigt, at der på skoleniveau er fokus på, at der skal afsættes tid, så lærerne får mulighed for at udvikle forløb og videoer, hvor it-værktøjerne understøtter elevernes læring bedst muligt.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet er EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) i 2017.

Datagrundlaget for rapportens vidensopsamling er kvalitative interviews, spørgeskemaundersøgelse og afrapporteringer fra skolerne.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.