Forskning og viden

Styrket søgning og gennemførelse

Kortlægningen består af eksisterende viden om indsatser, der har betydning for realiseringen af målsætningerne i EUD-reformen om øget søgning og overgange samt fastholdelse.

Formål

Formålet med kortlægningen er at skabe et overblik over eksisterende og bedst tilgængelig viden om, hvilke tiltag, praksisser, metoder og indsatser der har betydning for at sikre, at flere unge søger og gennemfører en erhvervsuddannelse, samt hvad der begrænser frafald på uddannelserne. 

 

Baggrund: Systematisk kortlægning vedrørende Klare Mål 

Denne kortlægning supplerer kortlægningen af viden vedrørende klare mål fra 2016. Den systematiske kortlægning fra 2016 identificerede otte temaer: Blandt andet vejledning, undervisnings- og læringsstrategier samt mentoring. Inden for temaerne beskriver kortlægningen en række virkningsfulde indsatser, der potentielt kan inspirere til realisering af de fire klare mål formuleret i EUD-reformen.

 

Hovedpointer

Generelt gælder det, at beskrivelser, indsigter og pointer fra 2016-kortlægningen fortsat er gældende. Dertil kommer, at der i høj grad er sammenhæng mellem den tidligere og nuværende kortlægning (for hhv. søgning og gennemførelse), og at størstedelen af temaerne dermed går igen begge steder, om end med mindre forskelle som følge af de inkluderede studiers fokus. To af temaerne – promovering af erhvervsuddannelserne samt det sociale undervisningsmiljø – er helt nye og indgik ikke i kortlægningen fra 2016. Dertil kommer, at vidensgrundlaget i nærværende kortlægning er kendetegnet ved en betydelig mængde nyere forskning, udviklingsarbejde og evalueringer om EUD-reformen fra 2015.

 

Kreditering 

Rapporten er udarbejdet af Rambøll i 2018. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.