Forskning og viden

Undervisning på forskellige niveauer

I denne rapport præsenterer EVA viden på tværs af et forsknings- og udviklingsprogram, hvor 10 erhvervsskoler har afprøvet og opsamlet viden om undervisning på forskellige niveauer. 

Formål

Dette forsknings- og udviklingsprogram (FoU-program) har til formål at høste bred erfaring inden for temaet 'undervisning på forskellige niveauer'.

 

Hovedpointer

  • Rapporten peger på, at niveaudelt undervisning på samme hold kan være med til at styrke elevernes arbejde med at opnå det niveau, de sigter mod. Derudover giver det mulighed for, at nogle elever motiveres til at prøve kræfter med et højere niveau undervejs.
  • Samtidig er niveaudelt undervisning for mange lærere en ny måde at arbejde på. Der er behov for at understøtte lærernes arbejde ved, at ledelsen sikrer de nødvendige rammer.
  • Resultaterne fra projekterne viser, at helhedsorienterede forløb på tværs af grundfag og erhvervsfag kan styrke elevernes lyst til at deltage i undervisningen. Det kræver dog planlægning og samarbejde at etablere et godt samspil mellem niveaudelt grundfagsundervisning og undervisningen i erhvervsfag.

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af EVA i 2016.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.