Eksempel fra praksis

Inspirationsfilm med eksempler på anvendelse

Filmene viser eksempler på, hvordan digitale ressourcer kan bidrage til at skabe virkelighedsnær og praksisrettet undervisning samt styrke elevernes oplevelse af sammenhæng mellem skole og oplæring.

Digitale læremidler

Denne film viser et eksempel på, hvordan du som lærer kan bruge digitale læremidler, i dette tilfælde simuleringsværktøjer, til at støtte eleverne i at tilegne sig svært stof på en ny og virkelighedsnær måde som supplement til lærebøgerne. Filmen tager udgangspunkt i et værktøj henvendt til Social- og Sundhedsuddannelserne, men der findes mange andre værktøjer og programmer til forskellige fag og uddannelser.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Digitale platforme

Her eksemplificeres, hvordan digitale platforme kan hjælpe elever, praktiksteder og dig som lærer til at få overblik over elevens uddannelsesforløb ved blandt andet at udveksle informationer, opgaver og opgaveløsninger for dermed at styrke oplevelsen af synergi og sammenhæng mellem skole og oplæring. I eksemplet anvender skolen den digitale læringsplatform Canvas, men du kan også bruge andre platforme.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Rambøll og Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Københavns Professionshøjskole, på opdrag fra Børne- og Undervisningsministeriet i 2019.

Ud over filmene er der udviklet en række andre inspirationsmateriale samt en undersøgelse af anvendelsen af digitale platforme og læremidler. Find de øvrige materialer:

Inspirationskatalog

Gode råd til inspiration

Undersøgelse 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.