Interaktive laboratorier

Med begrebet laboratoriesimuleringer forstås det at anvende digitale teknologier til at simulere naturvidenskabelige undersøgelser og forsøg, der typisk ville foregå i et fysisk laboratorium.

GSK. Formålstekst. Naturfag. Interaktive laboratorier

Interaktive simuleringer kan give eleverne mulighed for at udføre abstrakte laboratorieeksperimenter, som de ellers sjældent vil opleve i et almindeligt laboratorium, da økonomiske, sikkerhedsmæssige og praktiske omstændigheder ofte begrænser den naturvidenskabelige laboratorieundervisning.

Formålet med inspirationsmaterialet på denne side er at gøre det lettere for lærere at komme i gang med brugen af interaktive laboratorier i undervisningen i de naturvidenskabelige fag.

I videoen fortæller lærer Kasper Hansen sammen med nogle elever om deres erfaringer med at inddrage interaktive laboratorier i undervisningen. 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Videoen er udviklet af Implement.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.