Elevens personlige uddannelsesplan

Alle elever eller lærlinge på en erhvervsuddannelse skal, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 64, have en personlig uddannelsesplan, som udarbejdes af skolen i samarbejde med eleven/lærlingen.

 

Formålet med den personlige uddannelsesplan er at afklare elevens/lærlingens uddannelsesforløb og give et samlet overblik, også hvis uddannelsesforløbet ændrer sig.

Siden er opdateret 21. december 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.